U bent hier

Scholenstichting biedt kinderopvang. ‘95% van de ouders kiest ons vanwege de identiteit’

“Het kan het niet zo zijn dat we de 0- tot 4-jarigen maar laten zitten. Alsof die niet belangrijk zijn.” Dus toen De Drieslag afspraken moest maken met een kinderopvangorganisatie en er geen christelijke te vinden was, richtte de Barneveldse stichting haar eigen kinderopvangorganisatie op. Ze heeft nu vijf kindcentra.

Het begon allemaal in 2008 met nieuwbouwplannen. Eén van de scholen van Stichting Hervormde Scholen de Drieslag in Barneveld kwam met twee andere basisscholen in één pand. De gemeente wilde daarin ook één kinderopvangorganisatie hebben. 

Ze stonden op het punt in zee te gaan met een neutrale instelling. “Maar onze stichting kiest al sinds 1921 heel bewust voor deze identiteit”, dacht algemeen directeur Bertus van den Berkt. “Dan kan het niet zo zijn dat we de 0- tot 4-jarigen maar laten zitten.” Hij wilde afspraken maken met een christelijke kinderopvang.

In één week tijd

Maar geloof het of niet: die was niet te vinden in Barneveld. “Toen dacht ik: dat moeten we dus zelf gaan doen.” Van den Berkt ging eens langs bij collega Accrete in Drenthe. Die regelde de opvang zelf. Hij had één week de tijd om alles in Barneveld voor mekaar te maken. De nieuwbouw en besprekingen met gemeente, collega-scholen en die neutrale kinderopvangorganisatie vorderden immers. “Maar als we het niet deden was het voorbij, dan zouden we nooit meer christelijke kinderopvang in dat pand krijgen.”

Dit kun je niet alleen

Van den Berkt ‘wist niks’. Niet over vierkante meters, verschonings- en slaapruimtes, niet over belangstellingspercentages, cao’s of GGD-eisen. Maar het bestuur stond unaniem achter hem. “Hoe langer we bezig waren, hoe meer we tot de ontdekking kwamen: we moeten een organisatie zijn voor kinderen van nul tot twaalf jaar.” 

De Drieslag nam een bureau in de arm om de gang van zaken te begeleiden. Dat zou hij iedereen adviseren. “Besturen, bevoegde gezagen, cao’s, veiligheids-gezondheidsvoorwaarden, GGD, het opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers… Dit kun je niet alleen.” 

En zo’n kinderopvangorganisatie is een bedrijf, benadrukt Van den Berkt. Je moet investeren. Dat kon De Drieslag gelukkig doen met een lening vanuit het eigen onderwijsfonds.  

Heel veel baby’s

Op 1 januari 2010 openden de school en kinderopvang in de nieuwbouw. Het liep vanaf het allereerste begin vrij goed. Ouders die al gebruikmaken van kinderopvang verplaatsen hun kind niet zomaar, dus het kinderdagverblijf begon met heel veel baby’s waardoor de kosten onevenredig hoog waren, maar dat trok bij in de jaren erna. Bovendien had De Drieslag al peuterspeelzalen die toestroom verzorgden.

95% kiest voor identiteit

En die identiteit in de kinderopvang? “Wij hadden natuurlijk al een vrij heldere identiteit vanuit het onderwijs. En in de kinderopvang krijg je snel de discussie wat een baby van drie maanden oud daarvan merkt”, ervaarde Van den Berkt. “Aan de andere kant bedien je wel veel jonge gezinnen die met geloofsopvoeding bezig zijn. Je bent een voorbeeldfiguur. Het gaat natuurlijk niet alleen om de vieringen, de dagopening en het bidden. Het gaat erom hoe je je gedraagt en hoe je met de kinderen omgaat. 95% van de ouders kiest voor ons vanwege de identiteit. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder kwaliteit.”

Doorgaande lijn

Een eis voor gemeentelijke subsidie is het gebruik van een volledig, goedgekeurd VVE-programma. Dat werd Uk & Puk. “Tussen de methoden voor het po zitten er nog wel eens die we in het kader van onze identiteit niet acceptabel vinden. Maar in VVE kom je dat niet tegen. Het gaat vooral om wat ze leren. We zijn nu hard aan het werk om de integratie van de doorgaande lijn te bevorderen.”

En onderwijs en kinderopvang zijn zo met elkaar vervlochten dat een doorgaande lijn makkelijk gecreëerd wordt, zegt Van den Berkt. “Sinds kort zijn er twee aparte stichtingen. Dat moet wel vanwege de cao’s. Maar we hebben één bestuurder, één algemeen directeur, één raad van toezicht. Allemaal vanuit dezelfde visie.”

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs