U bent hier

Scholen verplicht mee te werken aan zorg- en adviesteams

De invoering van zorg- en adviesteams op scholen (ZAT's) is niet langer meer vrijblijvend. Gemeenten krijgen wettelijk de mogelijkheid om scholen te verplichten mee te werken aan deze voorziening. In de praktijk hebben de meeste scholen, al dan niet in regionaal verband, een zorg- en adviesteam. Er is ook extra geld beschikbaar om de zorg- en adviesteams verder uit te bouwen.

De invoering van zorg- en adviesteams op scholen (ZAT's) is niet langer meer vrijblijvend. Gemeenten krijgen wettelijk de mogelijkheid om scholen te verplichten mee te werken aan deze voorziening. In de praktijk hebben de meeste scholen, al dan niet in regionaal verband, een zorg- en adviesteam. Er is ook extra geld beschikbaar om de zorg- en adviesteams verder uit te bouwen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft dat bekendgemaakt tijdens een conferentie over de kwaliteit van de ZAT's. De inzet van deze voorziening lijkt zijn vruchten af te werpen. Het aantal schoolverlaters daalt en de druk van de problematiek van leerlingen op de scholen neemt af. Leraren komen daardoor meer toe waarvoor ze zijn aangenomen, namelijk lesgeven, constateerde Van Bijsterveldt.

Prof. Dolf van Veen, een van de bedenkers van de zorg- en adviesteams, zei eerder in een interview met ons maandblad SBM dat hij verwacht dat het aantal leerlingen dat voortijdig de school de rug toekeert sterk gaat dalen. 'De hulpverlening komt naar de scholen toe, in plaats van omgekeerd', zei Van Veen in SBM.

In een ZAT werken vertegenwoordigers van het (speciaal) onderwijs, Bureau Jeugdzorg, GGZ, maatschappelijk werk, politie, jeugdgezondheidszorg en leerplicht nauw samen. Op die manier hoopt men ernstige problemen met leerlingen in een vroegtijdig stadium te signaleren en snel te kunnen werken aan een oplossing. Bovendien helpt een ZAT de school om problemen te voorkomen. Bij grote scholengemeenschappen opereren de teams vanaf locatie. In het primair onderwijs is dat in een samenwerkingsverband.   Om het succes van de ZAT's te continueren hebben minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en de staatssecretarissen Van Bijsterveldt (Onderwijs) en Dijksma (Onderwijs) besloten om een landelijk steunpunt op te zetten waar professionals terecht kunnen met vragen. Dat steunpunt werkt samen met ondersteuningstrajecten als passend onderwijs, veiligheid en de Centra voor Jeugd en Gezin. 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs