U bent hier

Scholen schrijven Slob: geen extra geld? Dan laten wij taken vallen

Ze begrijpen dat de nieuwe regering niet in één keer de gevraagde 1,4 miljard op tafel kan leggen. Maar als er niet op korte termijn middelen bijkomen, dan moeten scholen taken laten vervallen. Dat schrijft het platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel deze week aan minister Slob.

Met hun brief scharen de schoolbesturen zich achter de eisen van PO in Actie. Toch laten ze nog eens apart van zich horen omdat zo’n nieuwe oproep nodig is, zegt Jan Sijtsema van het platform. Zijn besturen hebben de indruk dat er weinig beweging zit in het gesprek tussen de bonden en het Ministerie. 

Of geld, of taken laten vallen

“Die middelen voor hogere salarissen en werkdrukverlaging moeten er komen”, zegt Sijtsema. “Maar het coalitieakkoord lijkt in beton gegoten. En als er zo weinig financiële ruimte blijft, hebben we een probleem.”

In hun brief gaan de besturen nog een stap verder dan PO in Actie: komen de extra middelen er niet, dan willen de besturen met leerkrachten, ouders en politiek om tafel om te bespreken welke taken de scholen laten vallen om de werkdruk te verminderen.

Ten koste van de kwaliteit

Een dreigement wil Sijtsema dit voornemen niet noemen. “Het is van onze kant geen dictaat. Wij denken dat het best mogelijk is taken te beperken zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit, althans ten dele. 
Want we zullen ook lastige keuzes moeten maken. Het Friesch Dagblad schreef al dat passend onderwijs in gevaar http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=73905  is. De werkdruk wordt deels veroorzaakt doordat er meer leerlingen met gedragsproblemen in de klas zitten en wij geen geld hebben voor extra handen in de klas.” 

Het platform verwacht, dat de minister, of één van de ander betrokkenen, het initiatief neemt voor het gesprek, waarin afspraken worden gemaakt over welke taken kunnen worden afgestoten

Lees hier de brief van het platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel


PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs