U bent hier

Scholen over de landsgrenzen heen verbonden

Vijf Nederlandse scholen planten op 31 oktober een appelboom van de Besturenraad. Daarmee worden zij onderdeel van een wereldwijd netwerk van christelijke scholen die 500 jaar Reformatie vieren. Het Johannes Fontanus College in Barneveld krijgt een boom. “Mooi dat scholen die op het levensbeschouwelijke vlak hetzelfde hebben, over de landsgrenzen heen verbonden worden.” 

Wereldwijd netwerk
Afgelopen Hervormingsdag werd het startsein gegeven voor de Nederlandse bijdrage aan een wereldwijd netwerk van zoveel mogelijk christelijke scholen die 500 jaar Reformatie vieren. Voorzitter Wim Kuiper van de Besturenraad plantte samen met rector Arne van Staalduine en leerling Ayse een appelboom bij het Heerenlanden College in Leerdam.

Het planten van de hoogstamgoudrenet verwijst naar de bekende uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven: "Als ik wist dat morgen de wereld ten onder ging, zou ik vandaag een appelboompje planten!"

500 jaar reformatie
Wie in 2014 een appelboom van de Besturenraad wil planten en deel gaat uitmaken van Schools 500 Reformation, kon zich tijdens onze ALV aanmelden voor deze appelboomactie. Rector René Minderhoud van het Johannes Fontanus College schreef zijn school direct in.

“De reformatie is belangrijk geweest voor het ontstaan van de christelijke school”, weet Minderhoud. “Het is mooi daar aandacht aan te besteden. Bovendien is dit iets wat scholen over de landsgrenzen heen verbindt.”

Contacten
Minderhoud hoopt dat de scholen van Schools 500 Reformation ook een onderwijskundig netwerk zullen vormen. “Wie weet leidt het tot verbinding van leerlingen onderling. Het is goed deel uit te maken van een netwerk van scholen die qua identiteit dicht bij elkaar liggen. Wie weet kunnen we er in de toekomst belangrijke contacten uithalen, komt het tot uitwisseling in de toekomst.”

De leerlingen
Natuurlijk gaat de school meer aandacht aan Hervormingsdag besteden dan slechts met het planten van een boom. En daarbij wordt niet alleen werk verwacht van de collega’s Godsdienst. “Dat moet natuurlijk breder. De identiteit van onze school en het christelijke gehalte zit zeker niet alleen bij de sectie godsdienst. Ik denk dat we de leerlingenraad hierbij betrekken. Het moet ook van de leerlingen zelf komen.”

Ontvang een appelboom
Ook een appelboom planten? Én uw school inschrijven voor het netwerk op www.schools500reformation.net? Meld u dan bij Guido de Bruin, E gdebruin@besturenraad.nl.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs