U bent hier

Scholen let op: bescherming persoonsgegevens wordt aangescherpt!

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. Deze algemeen geldende Europese regelgeving geldt ook voor het onderwijs en stelt onder andere strengere eisen aan toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent, bescherm uw leerlinggevens conform de AVG én voorkom een hoge boete.

Verus ontving deze week een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens waarin staat dat voor scholen en ouders vaak onduidelijk is wat wel en niet mag bij publicatie van beeldmateriaal van leerlingen. De Autoriteit wijst op twee regels:
 
  1. Scholen moeten expliciete toestemming hebben voor het publiceren van foto’s of video’s van leerlingen. Aandachtspunten hierbij:
    a. Het gaat om toestemming van elke leerling die herkenbaar op de foto staat 
    b. De toestemming moet ondubbelzinnig zijn. “Dat betekent dat een school niet uit mag gaan van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’. 
    c. Duidelijk moet zijn voor welke specifieke verwerking en doel de toestemming geldt. Toestemming voor het publiceren van foto’s van een schoolreisje binnen een afgeschermde omgeving is dus nog geen toestemming voor publicatie van één van die foto’s op de schoolsite.
  2. Scholen moeten passende technische en organisatorische maatregelen treffen om beeldmateriaal van leerlingen, dat zij verzamelen en gebruiken, te beschermen. 
 

Intrekken toestemming moet makkelijk zijn

Per 25 mei 2018 worden de eisen strenger. Scholen moeten bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat er geldige toestemming van leerlingen (ouder dan 16) en/of hun ouders/voogd is om hun persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moet het net zo makkelijk zijn om de toestemming te kunnen intrekken als om toestemming te geven.
 

Hoge boetes

Verus wijst erop dat de Autoriteit Persoonsgegevens het onderwijs nauwlettend volgt en dat de boetes voor het onzorgvuldig omgaan met beeldmateriaal van leerlingen torenhoog kunnen zijn. Zorg dus dat u de regels kent.
 

Lees u in en bereid u voor

 

Beeld: Tom Greuter

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs