U bent hier

Scholen leggen ook uit waaróm we een minuut stil zijn na Parijs

Op vrijwel alle Nederlandse scholen was het maandag een minuut stil om stil te staan bij de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Parijs. Veel scholen namen ook de moeite hun leerlingen uit te leggen waarom ze die minuut stil mogen zijn.

Verus kreeg verschillende brieven en mails van scholen over Parijs toegestuurd deze week. Een selectie van wat scholen hun leerlingen en docenten meegaven: 

Dan heeft zo’n minuut stil zijn heel veel zin

Het Altena College in Sleewijk schreef een brief aan alle leerlingen. Een uitleg bij de minuut stilte op de school: 

“Mogelijk vraag je je af: waar zou je nu aan kunnen denken in die minuut? En helpt dat? 
Je zou kunnen denken aan wat jij belangrijk in het leven vindt en hoe je daar voor wilt uitkomen. 
In de identiteit van onze school ligt verankerd dat elk mens er mag zijn zoals hij of zij is, dat elk mens respect en waardering verdient en met openheid en liefde mag worden benaderd. 
Als je je dat in die minuut voor ogen houdt en je zelf vast voorneemt om ook zo met je medemensen om te gaan, dan heeft zo’n minuut stil zijn heel veel zin.”

Stilstaan bij onze eigen bijdrage

Scholengemeenschap Tabor, locatie Werenfridus (Hoorn): 

“Haat, agressie en geweld helpen ons niet om een wereld te bouwen waar iedereen veilig en gelukkig is. Daar willen we bij stilstaan. Een minuut lang. Stilstaan bij en denken aan onze eigen bijdrage aan een vreedzame en veilige wereld voor iedereen. 
Ik vraag jullie allemaal om op te staan om hier samen met alle mensen in Europa letterlijk en figuurlijk bij stil te staan. 
Dank je wel voor jouw bijdrage aan deze minuut stilte, deze minuut van bezinning in heel Europa.” 

Wat we met onze leerlingen willen bereiken

CSG Jan Arentsz, Alkmaar, schreef de medewerkers:

“Het doet ons ook beseffen dat wat we dagelijks met onze leerlingen willen bereiken meer is dan het streven naar waardevolle diploma’s. Dat verdraagzaamheid en mededogen, hoewel moeilijk meetbare doelen, zaken zijn die zeker zo belangrijk zijn.” 

Docenten, voer het gesprek in de klas

“We leven in groot Rotterdam in een multiculturele samenleving gebroederlijk samen”, schreef Henk Post van CVO Rotterdam aan al het personeel dat op de scholen werkt. “We zijn een christelijke schoolorganisatie, en staan al jaren open voor kinderen van allerlei religieuze achtergronden. Vanuit de overtuiging dat we met elkaar de samenleving moeten, willen en kunnen vormgeven. Voor ons is elk mens, elke ouder, elke leerling met welke geloofsopvatting of overtuiging dan ook van waarde.”

“Ik merk bij ouders grote onzekerheid hoe ze het gesprek over de aanslagen in Parijs met hun kinderen moeten voeren en ook docenten vragen zich af hoe ze hierover het gesprek met hun leerlingen aan moeten gaan. Juist nu moeten we met elkaar laten zien dat we meer doen dan het gewone. Ik vraag alle docenten en medewerkers van CVO dan ook de tijd te nemen om dit gesprek in de klas te voeren.”

Post ging en gaat het gesprek zelf ook aan. “Mijn boodschap is dat het van groot belang is dat we de rijen sluiten. Het hart van onze scholen is immers de liefde die wij voor leerlingen hebben. We moeten met elkaar een antwoord vinden op de radicale denkbeelden van een beperkte groep extremisten en ervoor zorgen dat zij geen wig kunnen drijven tussen de verschillende bevolkingsgroepen en geloofsovertuigingen.”

“Ieders overtuiging is waardevol, zolang deze andere mensen niet bedreigt of beperkt in hun mogelijkheden. We kunnen alleen een veilige leeromgeving bieden als alle leerlingen en hun ouders zich gekend en gewaardeerd weten - ongeacht hun religieuze achtergrond of overtuiging. Wij moeten er in slagen om mensen samen te binden.”

bron afbeelding: Flickr

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs