U bent hier

Scholen lastiger onderling vergelijkbaar: probleem voor de inspectie of voor de scholen?

Het Nederlandse onderwijs doet het goed. Het is vooruitstrevend, innovatief en de kansenongelijkheid stabiliseert voorzichtig. Wie de Staat van het Onderwijs leest, kan dat concluderen. Opvallend is dat de inspectie in haar jaarlijkse verslag vraagt om een eenduidige visie op de functies en doelen van het onderwijs. En dat ze constateert dat meer variatie in het onderwijs ertoe leidt dat scholen lastiger onderling vergelijkbaar en controleerbaar zijn. Verus-voorzitter Cor Clarijs: “Is dat een probleem voor de inspectie of voor de scholen?”

Innovatiekracht en controle

De inspectie is positief over de innovatiekracht van het onderwijs. Nederlandse scholen kennen een pluriform aanbod, een toename van maatwerk en accenten in de profilering. Maar, zegt de inspectie in de Staat van het Onderwijs, al die verschillende scholen en keuzes tussen eindtoetsen leiden ertoe dat zij de kwaliteit van scholen lastiger kan controleren.

Eindtoets is er voor de leerling

Clarijs: “Er valt voor ouders en leerlingen veel te kiezen. Die diversiteit en maatwerk zijn een groot goed. Neem bijvoorbeeld de eindtoets. Er zijn keuzemogelijkheden bijgekomen en meer en meer scholen maken daar gebruik van. Die eindtoets is er voor de leerling, niet om scholen onderling te vergelijken. Dat de eindtoetsen op dit moment niet geschikt zijn om scholen onderling te vergelijken, is lastig voor de inspectie. Maar is dat het probleem van de school of van de inspectie?”

Burgerschapsonderwijs en persoonsvorming

Burgerschapsonderwijs en persoonsvorming krijgen steeds meer aandacht in het onderwijs. Een positieve ontwikkeling, want onderwijs is er niet alleen om leerlingen vaardigheden en kennis bij te brengen. De inspectie vindt dat een gedeelde visie en ijkpunten op dit onderwijs nodig zijn.

In het ijkpunt burgerschap wordt voorzien in de vorm van het wetsvoorstel Burgerschapsvorming, dat staat in het regeerakkoord en ligt nu bij de Raad van State. Hier wordt de inspectie op haar wenken bediend.

IJkpunten voor persoonsvorming, heel bijzonder

De vraag is hoe de inspectie het voor zich ziet om ijkpunten voor persoonsvorming te formuleren waardoor de ontwikkeling beter gevolgd kan worden. Verus vindt ijkpunten voor persoonsvorming heel bijzonder. Ook de Tweede Kamer wilde in het kader van de curriculumdiscussie geen aparte werkgroep voor persoonsvorming.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs