U bent hier

Scholen COG Drenthe overwegen afschaffing Citotoets

Leerlingen in groep acht op de 21 scholen van de Christelijke Onderwijsgroep (COG) in Drenthe doen volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet meer mee aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Een definitief besluit daarover valt in april/mei 2009, bevestigt Albert Velthuis, voorzitter van het college van bestuur. Aanleiding is de druk die de toets legt op de kinderen en op de scholen.

Leerlingen in groep acht op de 21 scholen van de Christelijke Onderwijsgroep (COG) in Drenthe doen volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet meer mee aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Een definitief besluit daarover valt in april/mei 2009, bevestigt Albert Velthuis, voorzitter van het college van bestuur. Aanleiding is de druk die de toets legt op de kinderen en op de scholen.

Tekst: Emmanuel Naaijkens

Als alternatief overwegen de scholen van de COG de Plaatsingswijzer te gaan gebruiken. "We hebben op enkele scholen een pilot gehouden en de eerste indruk is zeer positief. De komende maanden gaan we de pilot evalueren, waarna we de knoop doorhakken", aldus Velthuis. Dat gebeurt overigens in nauwe samenspraak met het voortgezet onderwijs in de regio, CSG Beilen en de christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh. Het is niet op de eerste plaats de Cito Eindtoets als zodanig die de scholen van COG tot een koerswijziging heeft gebracht.

"Op zich is het een goede toets, al ligt de nadruk wel erg eenzijdig op het cognitieve. Maar waar wij genoeg van hebben is de enorme aandacht in de media, alsof alles afhangt van de Citotoets. Dat legt een enorme druk op kinderen", legt Velthuis uit.

Wat verder meespeelt is dat in de loop der jaren de Citotoets er een tweede functie heeft bijgekregen, namelijk dat van instrument om de opbrengsten (resultaten) van de school te meten. De Onderwijsinspectie neemt de scores van de Citotoets mee in de beoordeling van de kwaliteit van de school. Velthuis vindt dat onterecht, 'daar is de Citotoets nooit voor bedoeld geweest'.

De Onderwijsinspectie maakt er geen geheim van dat ze het liefst ziet dat basisscholen meedoen aan de Cito Eindtoets. Collegevoorzitter Velthuis voorziet echter geen problemen met de inspectie. "De Plaatsingswijzer is als toets ook gevalideerd. En wij kunnen aan de inspectie goed laten zien hoe de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen is." 

Een van de grote voordelen van de Plaatsingswijzer is volgens Velthuis dat niet alleen kennis wordt getoetst, maar dat ook andere elementen zoals sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart worden gebracht. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van informatie uit het leerlingvolgsysteem.

De Plaatsingswijzer start al in groep 6, zodat het beeld over meerdere jaren kan worden opgebouwd. "Dat leidt er toe dat het advies van de leerkracht weer meer gewicht in de schaal legt en dat in samenspraak met de ouders, het kind op de goede plek in het vervolgonderwijs komt", aldus Velthuis. Overigens verdwijnen de overige toetsen van Cito niet bij COG, de leerlingen maken bijvoorbeeld in groep zeven wel de Entreetoets.

Velthuis verwacht dat het merendeel van de basisscholen in Drenthe vanaf volgend jaar niet meer met de Cito Eindtoets meedoet. In Coevorden, Meppel, Hoogeveen, Emmen, zijn tientallen scholen al gestopt of overwegen dat te doen. Ook elders in het land zijn dergelijke geluiden te horen. Het Cito meldde in januari dat 85 procent van de basisscholen in Nederland meedoet en dat dat aantal al jaren stabiel is.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs