U bent hier

Scan tijdelijke dienstverbanden

Heeft u medewerkers die al meerdere keren een tijdelijk dienstverband hebben gehad en twijfelt u of deze werknemers vanaf 1 juli 2016 (of eerder) recht hebben op een vast dienstverband, dan kunt u dit voorleggen aan de juridische helpdesk. Wij controleren gratis welke verplichtingen u aan uw werknemers heeft. 

Door dit formulier (per werknemer) in te vullen kunnen wij u op basis van de huidige regelgeving en de regelgeving die gaat gelden vanaf 1 juli 2016 aangeven wat uw mogelijkheden zijn en of de werknemer mogelijk al recht heeft op een vast dienstverband. 

Wetboek en cao

Bij de beoordeling gaan wij uit van de (strenge) ketenbepaling zoals deze rechtstreeks voortvloeit uit het Burgerlijk Wetboek. CAO-voorschriften kunnen ruimer zijn dan de wettekst over de ketenbepaling. Nu deze CAO teksten echter nog niet bekend zijn, kunnen wij bij de beoordeling helaas nog geen rekening houden met deze toekomstige CAO teksten.

Afschriften opsturen

In plaats van het formulier in te vullen kunt u er ook voor kiezen afschriften toe te sturen van de aktes van benoeming dan wel een uitdraai van de administratie op te sturen. In dit geval is wel sprake van betaalde dienstverlening. 

Mail ons

Het formulier kan (als bijlage) opgestuurd worden naar helpdesk@verus.nl. Na bestudering van de overgelegde gegevens ontvangt u per e-mail een terugkoppeling.

Beeld Marianne van Meel

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs