U bent hier

Save the date! Identiteitsdag katholiek onderwijs 2018

Directeuren, leraren, bestuurders, studenten… schrijf alvast in je agenda: op 7 november 2018 vindt de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs plaats. Thema is De leerling, de samenleving en de toekomst: ons een zorg

Achterblijven

Naast het succes en de vooruitgang is er nog altijd schaarste in de samenleving. Veel kinderen en jongeren hebben het thuis niet breed en leven langdurig in schaarste. Schaarste in middelen, mogelijkheden, maar ook in aandacht of zorg. 

Schaarste heeft tot gevolg dat deze kinderen en jongeren nauwelijks mee kunnen komen in de complexe en voortdurend veranderende samenleving, en de kans is groot dat ze blijvend in de kantlijn ervan raken.

De school is toch geen zorginstelling?

Er is geen schoolteam, schoolleider, docent of leerkracht te vinden die niet met schaarste te maken heeft. Spontaan zijn scholen geneigd om in actie te komen. Ze zijn er immers om kinderen en jongeren te helpen groot te worden, zich te ontwikkelen, en niets mag dat in de weg staan. 

Scholen reageren vanuit hun intrinsieke betrokkenheid bij hun leerlingen. Een schoolleider laat een ouder gespreid de ouderbijdrage betalen. Een middelbare school zamelt voedsel en kleding in voor eigen leerlingen die het niet breed hebben.

Met al de spontane acties van betrokkenheid wordt in de ergste nood voorzien. Wanneer het geleefde leven van de armoede en zorg in aanraking komt met het systeem dat onderwijs heet, wordt het echter ingewikkeld. De school wil wel zorg en aandacht bieden, maar is ze daartoe ook in staat? Waar houden de grenzen van de school op? De school is toch geen zorginstelling? 

De participatiesamenleving zet de manier waarop scholen omgaan met vraagstukken van schaarste in een nieuw daglicht. 

Wat doet het met de school?

Het echte vraagstuk is: wat is de bijdrage van de school aan de toekomst van deze leerlingen en die van de samenleving? De identiteitsdag wil de vraag van de leerling, de samenleving en de toekomst benaderen vanuit de actualiteit en urgentie van schaarste. En bovendien wil ze taal helpen vinden voor wat het met de school doet en voor haar betekent. Wat zegt de leerling in schaarste over wie wij zijn als school? Wat zegt leven in de kantlijn over wie we zijn als gemeenschap? Wat doet het met ons? Wat is voor ons dan de kwaliteit van goed onderwijs?

Tijdens de identiteitsdag worden goede praktijken gepresenteerd van wat schaarste met scholen doet, hoe scholen en gezinnen in schaarste met elkaar in gesprek gaan en hoe bestuurders met hun directeuren spreken om dergelijke vraagstukken meer structureel aan te pakken. En de dag biedt voeding om de school, de samenleving en de toekomst duurzamer, rechtvaardiger, en vanuit waarden als solidariteit en subsidiariteit te kunnen denken en doen. De katholiek sociale leer biedt hiervoor aanknopingspunten en richtingwijzers. 

Identiteitsdag 2018, 7 november, Driebergen. Een dag met het oog op de toekomst van de leerlingen, én die van de samenleving. 

Hebben jullie als school een (good) practice ontwikkeld rond deze thematiek en willen jullie daarover graag het woord nemen op de identiteitsdag?
Of heb jij nog suggesties voor workshopleiders? Neem dan contact op met Theo van der Zee.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs