U bent hier

Samenwerking Besturenraad en bijzondere leerstoel Christelijke Filosofie

De Besturenraad heeft sinds 1 februari 2014 een samenwerkingsovereenkomst met de bijzondere leerstoel Christelijke Filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Stichting voor Christelijke Filosofie. De leerstoel zal zich mede richten op vragen rondom onderwijs en identiteit.

Zowel de leerstoel als de Besturenraad houdt zich bezig met de combinatie tussen christendom en onderwijs en beiden streven daarbinnen naar zowel het stimuleren van als het bijdragen aan christelijke vorming.

Vorming en goed onderwijs
Beiden denken na over de vraag wat christelijke vorming kan inhouden en wat goed onderwijs is. Het is het voornemen dat de leerstoel in Leiden, in de loop van dit samenwerkingsproces, een profiel krijgt dat mede op de vragen rondom onderwijs en identiteit is afgestemd, zonder dat het typische accent op Christelijke Filosofie verloren.

Filosofie en levensbeschouwing
De leerstoel wordt bekleed door Prof. dr. Renée van Riessen. Zij geeft colleges aan de Rijksuniversiteit Leiden over filosofie in relatie tot de joodse en christelijke levensbeschouwing.

Naast het bijzonder hoogleraarschap in Leiden is Renée van Riessen universitair docent filosofie en godsdienstfilosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit (Kampen/Groningen). Ze is ook actief als dichteres en publiceerde vier dichtbundels bij uitgeverij Prometheus in Amsterdam. De laatste bundel, Krekels in de keuken, verscheen in 2008.

Wat betekent het voor u?
Wat betekent deze samenwerking concreet voor de Besturenraad en wat zult u als leden van deze samenwerking merken?

  • Van Riessen zal worden ingezet als adviseur en deskundige op het vlak van christelijke filosofie in relatie tot onderwijs en identiteit. Te denken valt daarbij aan lezingen, masterclasses en leergesprekken die worden verzorgd speciaal voor en vanuit de Besturenraad. 
  • Bovendien zal Van Riessen eind 2015 speciaal voor leden van de Besturenraad op basis van haar onderzoek een publicatie verzorgen over christelijk filosofie in relatie tot onderwijs en identiteit. 
  • Op het Paascongres van 10 april 2014 verzorgt Van Riessen een keynote lezing over het thema De ziel in het onderwijs. Over het verband tussen innerlijkheid, inspiratie en onderwijs. Benieuwd naar haar ideeën? Van harte welkom op het Paascongres voor leraren en leidinggevenden van het confessioneel voortgezet onderwijs!

Ab Berger, voorzitter Stichting voor Christelijke Filosofie en Wim Kuiper, voorzitter Besturenraad ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs