U bent hier

Samen ook nú de schouders eronder voor kinderen in armoede

Nu scholen voorlopig gesloten zijn moeten kinderen thuis schoolwerk maken. Kinderen die opgroeien in armoede, zullen daar thuis vaak minder ondersteuning bij kunnen krijgen. De Alliantie Kinderarmoede, waar Verus lid van is, start daarom een initiatief.

Verus is een van de ruim 230 partners van de Alliantie Kinderarmoede. Binnen deze alliantie bevinden zich allerlei soorten organisaties: publiek, non-profit en privaat. Wat hen bindt, is één doel: kinderen mogen niet de dupe zijn van armoede. Het sluiten van de scholen sinds afgelopen maandag stelt ons voor een nieuwe uitdaging als het gaat om kansengelijkheid. Nu kinderen niet meer naar school kunnen, moeten we massaal omschakelen naar thuisonderwijs. Kinderen die opgroeien in armoede, groeien ook vaker op in een minder ondersteunende thuisomgeving. 

Wat ziet u?

De Alliantie Kinderarmoede hoort graag waar u als schoolbestuurder en schoolleider in het organiseren van thuisonderwijs voor kinderen in armoede mee te maken heeft. Twee grote landelijke partners zijn actief gericht op het ondersteunen van kinderen bij het schoolgaan: Jeugdeducatiefonds en Sam& (deze laatste verenigt Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job). De Alliantie koppelt uw vragen en signalen terug aan Jeugdeducatiefonds en Sam& zodat zij nog beter kunnen inspelen op de behoeften.  

Welke behoefte ziet u bij kinderen in armoede waar u niet direct met uw lokale samenwerkingspartners in kunt voorzien? 

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • het regelen van Ipads of laptops 
  • toegang bieden tot digitale platforms  
  • beschikbaar stellen van (spel-)leermateriaal
  • het versterken van bestaande lokale hulpverlenende en ondersteunende structuren rondom kwetsbare gezinnen 
  • het uitbreiden van de inzet van de professional die (ook nu) ‘achter de voordeur’ komt
  • het organiseren van opvang voor kinderen voor wie het thuis onveilig is 

Zie het als een vraagbaak, een meldpunt: info@alliantiekinderarmoede.nl

De Alliantie verzamelt en deelt uw signalen. Ook hoort zij graag tegen welke organisatorische uitdagingen u aanloopt als het gaat om het (lokaal) organiseren van wat u nodig heeft. 

De Alliantie koppelt u, waar mogelijk, aan een partner met een antwoord op uw vraag of een aanbod op uw behoefte.

Uiteraard heeft men niet het antwoord op alles. Maar vanuit de gedachte ‘laten we doen wat binnen ons vermogen ligt’, kunnen wel de krachten van ruim 230 partners gebundeld worden.

Verus brengt dit initiatief graag onder uw aandacht. U kunt zich hiervoor rechtstreeks wenden tot het meldpunt van de Alliantie. Maar hebt u vragen aan Verus hierover, aarzel niet en bel ons! Monica Neomagus of Freek Pardoel.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs