U bent hier

Rust en ruimte voor primair onderwijs

Geen nieuwe stelselwijzigingen, maar zorg voor rust en ruimte voor het primair onderwijs. Die oproep doen de PO-Raad, Besturenraad, LVGS en de andere besturenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Op 30 en 31 oktober staat de onderwijsbegroting voor 2014 in de agenda van de Kamer gepland.

In de brief vragen de organisaties ondermeer aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Onderwijskwaliteit is meer dan een eenzijdige focus op toetsscores. Het kwaliteitsdenken in het onderwijs is te zeer gefocust op korte termijn - en bedrijfsmatig rendementsdenken.
  • Zie af van de in de begroting genoemde beleidsdoelen gericht op verhoging van de gemiddelde Cito-score.
  • Steun voor maatwerk in krimpgebieden, zodat kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar, bereikbaar, toegankelijk en pluriform onderwijs mogelijk is.
  • De eventuele keuze om te komen tot een samenwerkingsschool ligt bij het onderwijs en niet bij de overheid.
  • Aandacht voor de positie van kleine richtingen in de uitwerking van het beleid ten aanzien van krimp.
  • Er moet snel duidelijkheid komen over de inzet van de kleine scholentoeslag.
  • Geen nieuwe stelselwijzigingen, maar rust en ruimte voor het primair onderwijs om de gestelde ambities waar te maken.
  • Vermindering van regels en bureaucratische en administratieve lasten.
  • Waardering voor het besluit van de Kamer over het behoud van de subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen.

De hele brief leest u hier.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs