U bent hier

Ruim honderd miljoen voor opleiden leraren

Staatssecretaris Van Bijsterveldt trekt tot en met 2011 in totaal ruim 100 miljoen euro uit om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren en om het lerarentekort tegen te gaan. Dit blijkt uit haar kwaliteitsagenda 'Krachtig meesterschap' die deze week is gepresenteerd. Een van de meest in het oog springende plannen is de invoering van een nieuwe leerroute voor bachelorstudenten aan de universiteit om snel (gedeeltelijk) tweedegraadsleraar te kunnen worden.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt trekt tot en met 2011 in totaal ruim 100 miljoen euro uit om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren en om het lerarentekort tegen te gaan. Dit blijkt uit haar kwaliteitsagenda 'Krachtig meesterschap' die deze week is gepresenteerd. Een van de meest in het oog springende plannen is de invoering van een nieuwe leerroute voor bachelorstudenten aan de universiteit om snel (gedeeltelijk) tweedegraadsleraar te kunnen worden.

Tijdens hun (driejarige) bachelorstudie voor bijvoorbeeld geschiedenis of economie, kunnen de studenten een educatieve minor volgen waar ze de kneepjes van het leraarschap leren. Als ze hun bachelordiploma hebben behaald kunnen ze lesgeven in het vmbo-tl en de onderbouw van havo en vwo.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt hoopt hiermee te bereiken dat er meer academici in het voortgezet onderwijs voor de klas gaan staan. Op dit moment loopt het aantal academici gestaag terug, als gevolg van de pensionering van veel eerstegraads docenten. En van de huidige generatie universitaire studenten kiest maar drie procent voor het volgen van een lerarenopleiding.

Van Bijsterveldt wil ook dat de kwaliteit van de lerarenopleidingen boven elke twijfel verheven zijn. Daarom worden er duidelijke eisen gesteld aan het in- en uitstroomniveau van de studenten en aan de toetsing. Er komt een gezamenlijke kennisbasis die omschrijft wat studenten minimaal aan kennis moeten hebben opgebouwd. En er komen eindtermen om aan te geven waar studenten aan moeten voldoen en examens om dat te toetsen.

De staatssecretaris voelt er niets voor om mbo'ers de toegang tot de lerarenopleidingen te ontzeggen, omdat ze niet in staat zouden zijn het vereiste niveau te halen. Een blokkade vindt de bewindsvrouw strijdig met ons onderwijsstelsel, waarin leerlingen door het stapelen van diploma's op een hoger niveau kunnen komen. Wel komen er intakegesprekken om vast te stellen wat het startniveau van een mbo-student is. Aan de hand daarvan kan, nog voor aanvang van de studie aan de lerarenopleiding, met een bijspijkerprogramma worden begonnen. Dat zou bijvoorbeeld tijdens een summercourse kunnen.

De staatssecretaris wil verder het opleiden in de school - op de toekomstige werkplek - versterken. Het aantal studenten dat dit zogeheten duale traject volgt, moet in 2011 verdubbeld zijn. Scholen die aan een aantal voorwaarden als opleidingsschool voldoen komen in aanmerking voor een keurmerk. Dat betekent ook extra financiering.

Van Bijsterveldt wil ook het excelleren in de lerarenopleidingen stimuleren. Ze doet dit onder meer door experimenten te ondersteunen, zoals de academische pabo in Utrecht (een initiatief van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht). Ze stelt voor dit initiatief een miljoen euro beschikbaar.

Download

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs