U bent hier

Risicofonds voor het Onderwijs kiest voor Achmea

De verzekeringmaatschappij 'N.V. Risicofonds voor het Onderwijs' wordt onderdeel van Achmea. Het Risicofonds verzekert schoolbesturen tegen kosten van verzuim. De onderwijsverzekeraar had over 2007 een premievolume van zo'n 16 mln euro. Bij overname wordt het Risicofonds voorlopig een zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen de Divisie Sociale Zekerheid van Achmea. Er komt een Raad van Advies met vertegenwoordigers van de organisaties voor bestuur en management die de directie gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen.

De verzekeringmaatschappij 'N.V. Risicofonds voor het Onderwijs' wordt onderdeel van Achmea. Het Risicofonds verzekert schoolbesturen tegen kosten van verzuim. De onderwijsverzekeraar had over 2007 een premievolume van zo'n 16 mln euro. Bij overname wordt het Risicofonds voorlopig een zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen de Divisie Sociale Zekerheid van Achmea. Er komt een Raad van Advies met vertegenwoordigers van de organisaties voor bestuur en management die de directie gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen.

Achmea is met haar Divisie Sociale Zekerheid marktleider in de arbodienstverlening in de onderwijsmarkt. Ook is Achmea in deze markt actief met zorgverzekeringen. Achmea's Directeur Inkomensverzekeringen Dolf Kamermans: "De komst van het Risicofonds naar Achmea is een logische stap voor ons. We hebben veel ervaring in de samenwerking met schoolbesturen. We kunnen vooral toegevoegde waarde bieden met onze expertise in arbo en verzuimbeheersing."

Waarnemend Algemeen directeur Frans Wilkes van het Risicofonds voor het Onderwijs: "Het belang van onze klanten blijft ons enige uitgangspunt. Om dat veilig te stellen, hebben we gekozen voor een overname door een sterke partij. De continuïteit van de verzekeringen is gewaarborgd en er wordt een Raad van Advies gevormd."

Vrijgeven markt De overname van het Risicofonds geeft Achmea de mogelijkheid om haar activiteiten in de onderwijssector uit te breiden. De markt voor verzuimverzekeringen in de onderwijssector is sterk gereguleerd door de overheid. Naar verwachting zal in de nabije toekomst een deel van de markt voor verzuimverzekeringen in het segment 'primair onderwijs' (basisonderwijs en speciaal onderwijs) worden vrijgegeven. Deze markt  is in het segment 'voortgezet onderwijs' (VMBO, HAVO, VWO) al vrijgegeven per 1 januari 2006. Van de schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs is momenteel 30 procent verzekerd bij het Risicofonds.

De overname geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en onder voorbehoud van positief advies van de ondernemingsraden.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs