U bent hier

Risico op hypescholen - Plan uitbreiding scholenaanbod Dekker onnodig en riskant

Het plan van staatssecretaris Dekker om het aantal soorten scholen uit te breiden is onnodig en risicovol. Wim Kuiper legde gisteren bij Nieuwsuur uit dat het huidige onderwijsstelsel goed aansluit op de wensen van ouders. Het stimuleren van stichting van nieuwe scholen door de zogenaamde ‘richtingvrije planning’ gaat ten koste van de kwaliteit, werkt shopgedrag in de hand en zorgt voor onnodige onrust in het onderwijsveld.

Staatssecretaris Dekker lanceert een plan om de bestaande richtingen van scholen af te schaffen en  veronderstelt een behoefte hieraan bij ouders. Verus heeft aangedrongen op onderzoek, waarin de wenselijkheid van nieuw aanbod wordt gewogen ten opzichte van de waarde van ons huidige stelsel. Voorzitter Wim Kuiper van Verus: “Het huidige onderwijsstelsel in Nederland is uniek in de wereld, met ruime keuzemogelijkheid voor ouders op basis van gefundeerde concepten. Scholen laten zien hiermee goed aan de wensen van ouders te voldoen en zich voortdurend aan te passen aan wensen door te blijven innoveren. Dekker zegt dat het nodig is het stelsel te veranderen om die innovatie mogelijk te maken, maar neemt daarmee een risico: wij voorspellen dat er veel energie en aandacht gaat naar de oprichting van hypescholen zoals de Gooise hockeyschool of de Powerfoodschool. Daarmee doorbreekt Dekker de sociale cohesie die we in het onderwijs nu hebben.” 

Verergert probleem krimp

Scholen in krimpgebieden staan voor de grote uitdaging om een kwalitatief goed onderwijsaanbod in stand te houden. Het plan van Dekker leidt juist tot ongewenste dynamiek in situaties van leerlingenkrimp in het onderwijs, die de problematiek zal verergeren. 

Marktdenken past niet bij onderwijs

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij een duurzame, consistente schoolloopbaan hebben. Het risico wordt vergroot dat leerlingen vaker tussentijds van school wisselen. Het economische marktdenken achter het wetsvoorstel past niet bij de onderwijssector. Een school is geen consumentenartikel dat door ‘klanten’, als het ze even niet bevalt, moeiteloos wordt ingewisseld voor een ander artikel.

Met sluiting bedreigd

Het plan van Dekker wordt budgetneutraal ingevoerd, en zal dus ten koste gaan van het huidige, goed functionerende onderwijsaanbod. Zeker scholen die de laatste van een richting zijn in een bepaald gebied zullen met sluiting bedreigd worden.

Te gehaast

De staatsecretaris wil dit plan te gehaast doorvoeren, momenteel ligt er nog geen enkel onderzoek dat de noodzaak onderbouwt. Commissie Dijsselbloem adviseerde juist grote stelselveranderingen niet snel door te voeren, zonder draagvlak in het onderwijs. Er is veel meer tijd nodig om de consequenties van dit ingrijpende voorstel goed in beeld te brengen.

beeld Ivan Turkouski

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs