U bent hier

Regeling arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd

De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO is door het ministerie van OCW gepubliceerd. De minister verstrekt het bevoegde gezag van een school met relatief veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden als gevolg van de coronacrisis deze bijzondere en aanvullende bekostiging voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. De schoolvestigingen die het betreft hebben hierover al eerder bericht ontvangen. Nu hebben zij ook duidelijkheid over de wettelijke regeling.

De bekostiging voor de inzet van de arbeidsmarkttoelage is gericht op personeel op vestigingen met relatief de meeste leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. Het doel van de regeling is om op die wijze het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Al het personeel werkzaam op die vestigingen (leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel) komt in aanmerking voor een toelage. Over de precieze inzet en verdeling van de voor arbeidsmarkttoelagen beschikbare middelen, worden op vestigingsniveau, tussen het bevoegd gezag en het personeelsdeel medezeggenschapsraad P(G)MR, afspraken gemaakt. In de toelichting op de regeling zijn hierover verschillende voorbeelden opgenomen.

Regeling

De regeling is hier te vinden.

Heb je vragen over de uitvoering van deze regeling? Leden van Verus kunnen kosteloos met juridische vragen en vragen op gebied van onderwijs en recht terecht bij de juristen van onze juridische helpdesk.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs