U bent hier

Rechter: overgangsrecht WWZ geldt voor lopende arbeidsovereenkomsten

U bent vóór 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan die nog geen 36 maanden heeft geduurd. Is die door de WWZ verandert in een vast contract? Nee, oordeelde de rechter onlangs. Dat is belangrijk nieuws voor werkgevers.

Het duurde even, maar eindelijk is er duidelijkheid over tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015.

Tijdelijke contracten voor max 36 maanden

Het zit namelijk zo dat volgens de cao po 2014-2015 een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan krijgen met een duur van maximaal 36 maanden. Omdat het lang duurde voordat er een nieuw cao lag, werd de cao po 2014-2015 verlengd tot 1 juli 2016 (toen de nieuwe cao inging).

In de tussentijd werd per 1 juli 2015 de WWZ van kracht. Die bepaalt dat een werknemer voor maximaal 24 maanden een dienstverband voor bepaalde tijd aangeboden mag krijgen.

Het overgangsrecht

In de praktijk waren er natuurlijk werknemers aan het werk in een tijdelijk dienstverband voor meer dan 24 maanden op het moment dat die WWZ in werking trad. 

In het overgangsrecht van de WWZ is bepaald dat de lopende cao van kracht blijft gedurende de looptijd van de cao, maar voor maximaal 1 jaar. Daarna geldt de WWZ. Bij de partijen is onzekerheid ontstaan of de overgangswet nu wel of niet van toepassing is.

In het primair onderwijs ontstond vervolgens ophef na een uitspraak van een kantonrechter in Oost-Brabant. Die besliste dat het overgangsrecht WWZ niet van toepassing is op de cao po 2014-2015 (die is verlengd door de cao partijen). 

Ineens dienstverbanden van onbepaalde tijd

Die uitspraak zou grote gevolgen hebben voor werkgevers in het primair onderwijs. Want als het overgangsrecht niet van toepassing is op de cao po, veranderden veel dienstverbanden voor bepaalde tijd (die meer dan 24 maanden, maar minder dan 36 maanden duurden) onverwacht in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Er werd hoger beroep aangetekend.

Tijdelijk blijft tijdelijk

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat het overgangsrecht op de lopende arbeidsovereenkomsten wél van toepassing is. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die is aangegaan vóór 1 juli 2015 en die nog geen 36 maanden heeft geduurd, blijft dus een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 1 juli 2016.  


PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs