U bent hier

Rebound: pedagogisch sterk, cognitief soms zwak

De reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs zijn in pedagogisch opzicht sterk, maar schieten in cognitief opzicht soms tekort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie onder 21 reboundvoorzieningen in Nederland. Een rebound is een tijdelijk opvangtraject buiten het reguliere onderwijs voor scholieren met gedragsproblemen.

De reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs zijn in pedagogisch opzicht sterk, maar schieten in cognitief opzicht soms tekort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie onder 21 reboundvoorzieningen in Nederland. Een rebound is een tijdelijk opvangtraject buiten het reguliere onderwijs voor scholieren met gedragsproblemen.

De eerste reboundvoorziening in ons land is in 2005 van start gegaan. Het initiatief gaat uit van de regionale samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Daarvoor bestonden overigens ook al dit soort trajecten onder namen als 'time out'.

Een rebound is bedoeld voor leerlingen die op hun school dusdanige gedragsproblemen vertonen, dat ze daar niet meer te handhaven zijn en er van leren te weinig terecht komt. In een rebound kan gedurende enkele maanden worden gewerkt aan de verbetering van de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en aan de motivatie van de betrokken leerling.

De 'lastige leerling' kan vervolgens weer terugkeren naar zijn oude school en zijn schoolloopbaan voortzetten. De Onderwijsinspectie stelt vast dat de reboundvoorzieningen in dit opzicht redelijk succesvol zijn, al zijn er nauwelijks gegevens over een effect op langere termijn.

Maar als het gaat om het bieden van onderwijs aan de leerlingen in een rebound is de inspectie minder uitgesproken positief. Ze heeft in dat opzicht grote verschillen geconstateerd tussen de verschillende voorzieningen.

"Er zijn rebounds waar leerlingen bijna veertig uur per week aanwezig zijn, maar ook rebounds waar alleen een ochtendprogramma wordt gedraaid. Het cognitieve aanbod voor leerlingen in rebounds staat altijd enigszins onder druk, omdat er vanzelfsprekend ook de nodige tijd vrijgemaakt moet worden voor het sociaal-emotionele aanbod. Dat maakt het des te noodzakelijker dat in totaliteit voldoende uren beschikbaar zijn. De stagnatie die leerlingen al opgelopen hebben in hun schoolloopbaan mag zeker niet vergroot worden door een inadequate tijdsprogrammering van de reboundvoorziening zelf", schrijft de inspectie.

In het rapport geeft de inspectie ook aan dat ze zich zorgen maakt over de gebrekkige samenwerking bij een aantal rebounds met de 'aanleverende' scholen. Dan gaat het onder meer om het opstellen van handelingsplannen, maar ook om de weigering om een leerling naar zijn verblijf in een rebound terug te nemen. Er zijn in Nederland 82 samenwerkingsverbanden, die een of meer reboundvoorzieningen hebben.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs