U bent hier

Reactie Verus op wetsvoorstellen leerrecht en doorbraakaanpak

Verus heeft in internetconsultaties gereageerd op het initiatiefwetsvoorstel tot handhaving van het recht op onderwijs en het wetsvoorstel doorbraakaanpak voor onderwijs en jeugdhulp. Voor onze leden hebben we onze reactie op deze wetsvoorstellen in één document gebundeld, aangezien beide het doel hebben om verzuim en schooluitval tegen te gaan en het aantal thuiszitters terug te dringen.

Naar inclusiever onderwijs Verus is een voorstander van het verder terugdringen van verzuim en het aantal thuiszitters. Het past bij de inzet van Verus in de beweging naar inclusiever onderwijs. Wij geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is ongeacht talent of beperking. Jonge kinderen verdienen niet pas aandacht in het onderwijs als alle achterstanden eerst zijn gerepareerd. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft.

Wij steunen initiatieven die door meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs dit onderwijsstelsel mogelijk maken en reageren dan ook vanuit het perspectief van de beweging naar inclusiever onderwijs. Vanuit dit perspectief heeft Verus enkele vragen over - en opmerkingen bij - het wetsvoorstel leerrecht en het wetsvoorstel doorbraakaanpak, zoals over de rol en positie van een jeugdarts, de verhouding met de Grondwet en het pedagogisch perspectief.

Lees hier onze reactie op beide internetconsultaties.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs