U bent hier

Randvoorwaarden experimenten VMBO-MBO 2 bekend

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft op 23 mei 2008 de regeling experimenten vmbo-mbo2 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De experimenten moeten de overgang van vmbo naar mbo kleiner maken voor leerlingen. In de regeling staan de randvoorwaarden waaronder de experimenten uitgevoerd mogen worden. De Kamer heeft vier weken de tijd om te reageren op de regeling. Gebeurt dat niet dan treedt de regeling per 20 juni 2008 in werking.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft op 23 mei 2008 de regeling experimenten vmbo-mbo2 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De experimenten moeten de overgang van vmbo naar mbo kleiner maken voor leerlingen. In de regeling staan de randvoorwaarden waaronder de experimenten uitgevoerd mogen worden. De Kamer heeft vier weken de tijd om te reageren op de regeling. Gebeurt dat niet dan treedt de regeling per 20 juni 2008 in werking.

De regeling biedt de ruimte om samen te werken. Om technische redenen kunnen de leerlingen van het eerste cohort (maximaal 1500) alleen ingeschreven worden in het vo. Dit heeft tot gevolg dat de formele verantwoordelijkheid bij het vo ligt. Dat heeft geen inhoudelijke consequenties voor de experimenten. Het samenwerkingsverband kan desgewenst de mbo-locatie als uitvoeringslocatie aanwijzen. Voor het tweede cohort (minimaal 3500 leerlingen) kunnen leerlingen wel in het mbo ingeschreven worden.

Aanmelden U kunt zich vanaf 20 juni 2008 aanmelden voor de experimenten die op 1 augustus 2008 starten. De aanmeldingsperiode duurt twee weken. Uiterlijk 1 augustus 2008 zal de staatssecretaris bekend maken aan wie de experimenten toegekend worden. Aanmelding voor het tweede cohort dat op 1 augustus 2009 start, kan tot 12 december 2008. Uiteraard onder het voorbehoud dat de Kamer akkoord gaat met de regeling.

Het aanmeldingsformulier voor de experimenten is nog niet beschikbaar. Het format van het aanmeldingsformulier staat in het document 'Leergang VM2 - monitor en planontwikkeling' op de website van het ministerie van OCW: www.minocw.nl.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs