U bent hier

Raad van State: ruimte voor eisen aan levenswandel docenten

Christelijke scholen moeten praktiserende homoseksuele docenten kunnen weren als hun gedrag in strijd is met de grondslag. Dat vloeit voort uit een nog niet openbaar gemaakt advies van de Raad van State, meldt het Nederlands Dagblad. De Besturenraad heeft steeds gepleit voor voldoende ruimte voor eigen personeelsbeleid van christelijke scholen. Wij zijn dan ook blij met dit advies.

Christelijke scholen moeten praktiserende homoseksuele docenten kunnen weren als hun gedrag in strijd is met de grondslag. Dat vloeit voort uit een nog niet openbaar gemaakt advies van de Raad van State, meldt het Nederlands Dagblad. De Besturenraad heeft steeds gepleit voor voldoende ruimte voor eigen personeelsbeleid van christelijke scholen. Wij zijn dan ook blij met dit advies.

We gaan ervan uit dat het kabinet zeker bij zo´n gevoelig thema een zwaarwegend advies van de Raad van State overneemt. Dan krijgen christelijke scholen meer ruimte om op hun grondslag gebaseerde eisen aan de levenswandel van docenten te stellen. Het bijzonder onderwijs heeft volgens de Raad van State op basis van Europese regels een grote vrijheid om "beroepsvereisten" te stellen.

Die mogen uiteraard niet leiden tot discriminatie. Specifieke eisen aan gedragingen in of buiten de school zijn alleen toegestaan wanneer "deze voldoende kunnen worden herleid tot de godsdienst/levensbeschouwing die grondslag van de instelling vormt", aldus de Raad van State. De eisen moeten "wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd" zijn met het oog op een "houding van goede trouw en loyaliteit" aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Scholen moeten ze bovendien consequent toepassen.

Als het kabinet het advies overneemt, komt de zogeheten 'enkele-feit-constructie' te vervallen. Die houdt in dat scholen docenten niet mogen weren omwille van het 'enkele feit' van seksuele gerichtheid; daaronder valt ook het hebben van een homoseksuele relatie. Wij zijn blij met het advies om deze voor scholen nauwelijks werkbare constructie te schrappen.

Visie Besturenraad Wij hebben steeds gepleit voor ruimte voor scholen om een personeels- en toelatingsbeleid te voeren dat in overeenstemming is met hun grondslag. Dat kan betekenen dat scholen geen docenten aanstellen die een homoseksuele relatie hebben. Die ruimte voor 'identiteitsrijk' personeelsbeleid mag er volgens ons zijn, mits scholen zorgen voor een veilig klimaat voor homoseksuele leerlingen en personeelsleden. Eisen aan de levenswandel van homoseksuele docenten mogen nooit leiden tot stigmatisering en uitsluiting.

Het advies van de Raad van State is van groot belang voor een kleine groep christelijke scholen waarvoor de afwijzing van een homoseksuele levenswandel onlosmakelijk verbonden is met hun christelijke grondslag. Tegelijkertijd benadrukken wij dat voor de meeste christelijke scholen homoseksualiteit geen enkele rol speelt in het personeelsbeleid.

>>Bericht in het Nederlands Dagblad >>Reactie directeur Wim Kuiper in het Reformatorisch Dagblad

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs