U bent hier

PvdA wil gratis voorschool en andere bekostiging passend onderwijs

PvdA-Kamerlid Kirsten Van den Hul heeft een plan met 10 verbeterpunten voor het onderwijs.  Maandag bespreekt de Tweede Kamer haar initiatiefnota. Daarin onder meer: de gratis voorschool en een andere bekostiging.

De gratis voorschool

De PvdA wil gratis voorscholen voor kinderen vanaf 3 jaar en voor 16 uur per week. Later zou dat uitgebreid moeten worden naar toelating vanaf 2 jaar. De minister berekent de kosten voor deze gratis vooreducatie op € 850 miljoen. Een bedrag dat niet is voorzien in het Regeerakkoord.

Een gratis voorschool voor ieder kind is een voorziening die we dankbaar kunnen omarmen. Een voorschool dichtbij een bestaande basisschool geeft immers een grote kans op doorstroom. Onderneemt het onderwijs zelf geen actie, dan kan dat leiden tot gemeentelijk initiatief om deze voorziening in te richten. Bovendien blijft het de vrije keuze van ouders of zij hun kind aanmelden.

Maar er liggen wel forse drempels voor het onderwijs. Bij huidige koppelingen van IKC en brede scholen zien we bestuurlijke gedeelde verantwoordelijkheid in een werkmaatschappij of holding.  Ideaal is zo’n situatie niet. Als het onderwijs het initiatief wil nemen voor de voorschool, dan zijn een gedeeld pedagogisch beleid, één organisatie, één directie en één personeelsbeleid van belang. Dit initiatief benadrukt de behoefte aan experimenteerruimte om de vooreducatie beter te verbinden aan onderwijs door het beheren van overeenkomstige kwaliteitseisen, gedeeld budget, door een gedeeld toezicht.

Onderwijs passend voor elk kind

De PvdA is kritisch over het huidige systeem van passend onderwijs. Uit de initiatiefnota: “In de praktijk zijn er grote verschillen in de aard en mate van extra ondersteuning die scholen bieden.”  Van den Hul twijfelt of de huidige verdeling van middelen leidt tot identieke kansen voor leerlingen die extra steun nodig hebben en zoekt de oplossing in een gegarandeerde basisondersteuning voor het gehele land.

Dit sturingsmiddel staat op gespannen voet met de huidige bekostiging. Beter is het de huidige situatie als vertrekpunt te nemen voor het uitvoeren van de zorgplicht. Blijken hier tekorten, mogelijk in vergelijking met andere samenwerkingsverbanden, dan zou de landelijke overheid een voorziening moeten kunnen treffen om de kans te bieden ter plaatse de ongelijkheid recht te trekken.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs