U bent hier

Publicatie - De mensenschool

“Dertig indicatoren, dertig niet onbelangrijke, maar vooral politieke kwesties”, schrijft VKO-voorzitter Dick Wijte over het ‘kwaliteitsmodel’ van het Ministerie van Onderwijs. “Of wij daarmee een betrouwbare kaart in handen hebben, valt te betwijfelen. Zelf denk ik dat we te maken hebben met opportuniteit.” Lees zijn publicatie De mensenschool – De toekomst is aan de jeugd.

“Plotseling was daar de vraag of inspectie en toezicht vanwege de overheid wel onafhankelijk van haar staan. Volgens mij is dit een overbodige vraag, want de ‘toezichtkaders’ die de Inspectie van het onderwijs (na goedkeuring van de minister) hanteert, weerspiegelen de mode in de politiek, trends die met meettechniek in beeld worden gebracht. Dat gebeurt met het onderwijs en op andere terreinen zal dat ook wel zo gaan (behalve bij de rechtspraak, vanwege de principiële
scheiding van de machten).”

Wijte schrijft over de mensenschool versus onderwijstechnocratie. De laatste is voor hem een schrikbeeld, maar een werkelijkheid die misschien dichterbij is dan wij denken.

Lees hier De mensenschool – De toekomst is aan de jeugd.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs