U bent hier

Provincie kan subsidie aanvragen om schoolgebouwen te verduurzamen

Scholen kunnen bij de provincie hun vinger opsteken om een eenmalige specifieke uitkering aan te vragen die helpt hun gebouwen te verduurzamen. Deze regeling geldt voor schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het basisonderwijs die maximaal 10 gebouwen in eigendom hebben. Voor schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het middelbaar onderwijs geldt dat zij maximaal vijf gebouwen mogen hebben. Er kan tot 13 november 2020 een aanvraag worden gedaan.

De subsidie wordt verstrekt aan provincies, die op hun beurt scholen begeleiden bij het verduurzamen van de gebouwen die in hun eigendom zijn en kennis hierover delen. Het doel is om de schoolgebouwen CO²-arm te maken. Overigens wordt met het geld niet de bekostiging van de verduurzaming van gebouwen gedaan. Het gaat puur om begeleiding en advisering in dit traject.

De provincie kan een subsidieaanvraag doen via het formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Het moet onder meer uitleggen waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd met bijbehorend een plan van aanpak, planning en methodiek die wordt gebruikt bij de uitvoering van de verduurzaming. De specifieke uitkering per provincie bedraagt maximaal 2 miljoen euro.

In de Staatscourant staat verdere informatie over de inhoud en aanvraag van de subsidie.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs