U bent hier

Protestantse stem in publiek debat

Met de website protestant.nl krijgt het protestantisme een actuele stem in het publieke debat. De Besturenraad is een van de zes initiatiefnemers. De website is vrijdag 31 oktober 2008 (Hervormingsdag) gelanceerd. Oud-minister van OCW drs. W.J. Deetman, lid van de Raad van State, heeft de site officieel in gebruik gesteld.

Met de website protestant.nl krijgt het protestantisme een actuele stem in het publieke debat. De Besturenraad is een van de zes initiatiefnemers. De website is vrijdag 31 oktober 2008 (Hervormingsdag) gelanceerd. Oud-minister van OCW drs. W.J. Deetman, lid van de Raad van State, heeft de site officieel in gebruik gesteld.

Protestant.nl brengt de vele stemmen en gezichten van protestants Nederland samen, informeert en nodigt uit tot debat. De Besturenraad presenteert zich onder meer met het Manifest Christelijk Onderwijs [1-6-2] en opiniërende bijdragen.

In een kort statement op de site motiveren wij onze betrokkenheid bij protestant.nl. "Het onderwijs en de samenleving als geheel zijn gebaat bij protestantse noties als aandacht voor ieder mens, vertrouwen, en verantwoordelijkheid voor een samenleving waarin ieder tot zijn of haar recht komt. Het maatschappelijk debat heeft zo'n protestants geluid nodig, en daarom staat de Besturenraad, de brancheorganisatie van het christelijk onderwijs, van harte achter protestant.nl."

Marianne Luyer, voorzitter van de Besturenraad, zit in het bestuur van protestant.nl. De andere initiatiefnemers zijn de Christelijke Hogeschool Ede, de NCRV, de Protestants Christelijke Ouderen Bond, de Protestantse Kerk in Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam.

>>Zie: www.protestant.nl

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs