U bent hier

Profielorganisaties sturen brief naar Tweede Kamer: ‘Ga uit van pedagogisch perspectief op onderwijs, vooral nu in de discussie over het Nationaal Programma Onderwijs’

Verus en andere profielorganisaties als ISBO, VGS, VBS en VOS/ABB hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de commissie van OCW, waarin zij opnieuw oproepen om scholen ruimte te geven om vanuit eigenheid en diversiteit kwalitatief goed onderwijs te bieden. Ook drukken zij op het hart dat er uit moet worden gegaan van het pedagogisch perspectief op onderwijs. Met name nu in de discussie rond het Nationaal Programma Onderwijs.

De profielorganisaties geven in de brief aan dat de keuzevrijheid en kwaliteit van onderwijsprofessionals wordt vergroot indien er aandacht wordt gegeven aan de volgende punten:

  • Verleng de periode van het Nationaal Programma Onderwijs naar ten minste vier jaar, zodat we de scholen een structurele basis kunnen bieden.
  • Zet in op de versterking van professionele, pedagogische ruimte. Dit kan onder meer door meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren, in ruil voor minder onderwijstijd.
  • Maak het mogelijk dat de NPO-middelen ook ingezet kunnen worden voor aansluitende (jeugd)zorg. Zorg ervoor dat scholen en gemeenten de kinderen die vooral te lijden hebben gehad van de coronacrisis het gemis van regelmatig onderwijs, integraal kunnen helpen.

Daarnaast wordt er ook onderstreept dat, in lijn met wat de Onderwijsraad zegt, de monitoring op de effectieve en efficiënte inzet van de NPO-middelen niet mag doorslaan in onnodige verantwoordingslast. Docenten, ondersteuners, schoolleiders en bestuurders verdienen het vertrouwen.

Lees hier de brief die de profielorganisaties gezamenlijk hebben gestuurd.

Verus maakte eerder ook al een statement over het Nationaal Programma Onderwijs. Lees dat hier.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs