U bent hier

Prof. Gert Biesta als wetenschappelijk adviseur aan Verus verbonden

Prof. Gert Biesta is sinds kort aan Verus verbonden als wetenschappelijk adviseur. De onderwijspedagoog adviseert Verus als kenniscentrum voor goed onderwijs en kwaliteit binnen het katholiek en christelijk onderwijs. We vroegen hem mee te denken met vragen rondom de kwaliteit van onderwijs. Of, zoals hij het formuleert, met vragen rondom góed onderwijs.

Tradities om in te spelen op de actualiteit

Vragen rondom goed onderwijs brengen onvermijdelijk waarden in het geding, stelt Biesta. “Wat ik interessant vind aan Verus is dat de scholen die erin verenigd zijn putten uit levensbeschouwelijke tradities waarin vragen over goed mens zijn en goed samenleven een centrale rol spelen.” Die tradities bieden een belangrijke voedingsbodem en een belangrijk referentiekader om in te spelen op de actualiteit, ziet Biesta. 

Weerstand bieden

“Daarbij kan het niet alleen gaan om datgene aan te leveren wat anderen van het onderwijs willen, maar ook altijd om de vraag waar het onderwijs zelf voor dient te staan”, weet de pedagoog. “Dat kan ook betekenen dat er soms weerstand wordt geboden aan de verlangens die op het onderwijs afkomen.” In die dynamiek hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren.

Afstand van de meetbaarheid

De professor past bij Verus, zegt wetenschappelijk directeur Prof. Chris Hermans. “Hij neemt afstand van de meetbaarheid en maakbaarheid van het leren. Én in dit verband hecht hij net als Verus veel belang aan de inbreng van religie- of geloof, hoop en liefde- rond goed onderwijs en kwaliteit, en het pedagogisch oordelen van leraren in het bijzonder.”

Concreet handen en voeten geven

Bij het kenniscentrum staan niet alleen abstracte vragen over goed onderwijs en onderwijskwaliteit centraal. Biesta: “Het gaat ook om de vraag hoe dat concreet handen en voeten gegeven kan worden in de ondersteuning van het onderwijsveld, waarbij allereerst leraren en docenten – degenen die letterlijk les geven – in beeld komen.”

Daar ziet hij belangrijke uitdagingen liggen. “Met name omdat in recente beleidsontwikkeling de leraar/docent weer uitdrukkelijk in beeld is als onderwijsmaker en niet louter als onderwijsuitvoerder. Ik hoop dat het gaat lukken om die slag op betekenisvolle wijze te maken.”

Maatschappelijk belang

“We delen eenzelfde missie”, zegt Hermans over de samenwerking. “Natuurlijk zijn wij een vereniging, maar we dienen als Verus een maatschappelijk belang: de kwaliteit van goed onderwijs is een maatschappelijk goed. Deze samenwerking versterkt de kracht van onze missie.”

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs