U bent hier

Proefprojecten uitbreiding onderwijstijd

Het ministerie van OCW maakt met ingang van het nieuwe schooljaar experimenten mogelijk met verlenging van de onderwijstijd. Deze pilots moeten uitwijzen of door het aanbieden van extra onderwijsactiviteiten het onderpresteren door leerlingen kan worden tegengegaan. Staatssecretaris Dijksma maakt binnenkort nadere details van dit plan bekend.

Het ministerie van OCW maakt met ingang van het nieuwe schooljaar experimenten mogelijk met verlenging van de onderwijstijd. Deze pilots moeten uitwijzen of door het aanbieden van extra onderwijsactiviteiten het onderpresteren door leerlingen kan worden tegengegaan. Staatssecretaris Dijksma maakt binnenkort nadere details van dit plan bekend.

Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer over haar nieuwe regeling inzake de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat ongeveer 10% van de leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs lager presteert dan op grond van hun intellectuele capaciteiten verwacht zou mogen worden. Dat betekent dat hun talenten niet voldoende tot hun recht komen, wat hun perspectieven in hun latere arbeidzame leven verkleint en de kans op schooluitval vergroot.

Staatssecretaris Dijksma wil gerichte actie om dit verschijnsel tegen te gaan, en een ervan is het verlengen van de leertijd voor deze leerlingen. Ze verwijst onder meer naar het advies 'Presteren naar vermogen' van de Onderwijsraad, waarin staat dat extra leertijd een relatief effectieve vorm van maatwerk lijkt te zijn voor onderpresterende leerlingen.

Verder blijkt uit enkele onderzoeken dat prestaties van leerlingen na de zomervakantie lager zijn. Het lijkt erop dat achterstandsleerlingen meer nadeel van de zomervakantie ondervinden, schrijft Dijksma.

Voorbeelden van het verlengen van de leertijd zijn een zomerschool, weekendschool of de woensdagmiddag. "We moeten wel eerst duidelijk hebben wat werkt. Ik wil daarom pilots opzetten waaruit duidelijk gaat worden wat de effecten zijn van de verlenging van schooltijd op de leerprestaties van kinderen. De pilots moeten aantonen welke werkwijze werkt, onder welke condities en voor welke kinderen", aldus de staatssecretaris. Voor de experimenten stelt ze 15 miljoen euro beschikbaar.

Wethouder Geluk (Onderwijs) in Rotterdam is een groot voorstander van het uitbreiden van de schooltijd voor achterstandsleerlingen. Op kosten van de gemeente verzorgen een aantal scholen met achterstandsleerlingen in Rotterdam al extra onderwijsactiviteiten.

>>De volledige brief over de nieuwe gewichtenregeling

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs