U bent hier

´Prestatiebekosting HO in strijd met Grondwet´

Het hoger onderwijs krijgt meer tijd om de prestatieafspraken rond te maken. Volgens staatssecretaris Zijlstra vanwege het in de zomervakantie verschijnen van het advies van de Raad van State. Maar Science Guide vermoedt dat Zijlstra tot uitstel besluit omdat de Raad hem heeft laten weten dat de prestatiebekostiging botst met wet en Grondwet.

‘Vertrouwen’
Zijlstra schreef deze week aan de Tweede Kamer dat hij het advies van de Raad van State over de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs binnenheeft. Het advies geeft hem “vertrouwen in de ingeslagen weg”.

Teruggefloten
Maar daar gelooft Science Guide - online nieuwsmagazine voor de kennissector- niets van. Het advies van de Raad van State wordt naar verwachting eind juli openbaar gemaakt, dus zwart op wit staat het nog niet, maar Science Guide vermoedt dat Raad van State de staatssecretaris op twee cruciale punten van zijn beleid terugfluit.

Eisen van Grondwet
Allereerst zou de prestatiebekostiging ingaan tegen Artikel 23 GW dat bepaalt dat “onderwijsbekostiging plaats vindt op basis van 'eisen van deugdelijkheid' die in de wet zijn vastgelegd en door de minister worden toegepast”. En dus niet op basis van het al dan niet nakomen van prestatieafspraken.

Daarnaast zou Zijlstra nog een wettelijk voldoende gebaseerde regeling moeten ontwerpen die voldoet aan de eisen van de wet en de Grondwet. Een ingewikkelde klus waar een demissionair bewindsman zich bij voorkeur niet aan zou wagen.

Meer tijd
Over de inhoud van het advies rept de staatssecretaris met geen woord. Hij laat de Kamer alleen weten dat de prestatieafspraken voor 1 november van dit jaar gesloten moeten zijn, zodat de bekostigingsconsequenties voor de instellingen voor januari 2013 helder zijn.

In verband hiermee krijgt de reviewcommissie meer tijd om de ingediende prestatieafspraken te beoordelen: niet rond 13 juli, maar rond 10 september krijgen de hoger onderwijsinstellingen de adviezen van de commissie binnen.

WO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs