U bent hier

Prestatiebekostiging hoger onderwijs onder vuur

Als de staatssecretaris een prestatiebekostiging invoert voor het hoger onderwijs, is daar een wetswijziging voor nodig. Daarom moet Zijlstra de koninklijke route bewandelen: via de Raad van State. Dat bepaalt één van de vier moties die de Tweede Kamer dinsdag aannam. De moties waren ingediend bij een debat over de staat van het hoger onderwijs.

U-bocht
De motie over de voorwaardelijke bekostiging op grond van prestatieafspraken, werd ingediend door Kamerleden Dijkgraaf (SGP), De Rouwe (CDA) en Schouten (CU). “Via een u-bocht wordt de vrijheid van onderwijs aangetast”, zei Schouten maandag in het Nederlands Dagblad. Staatssecretaris Zijlstra wil via een Algemene Maatregel van Bestuur 7% van de bekostiging van hogescholen koppelen aan de prestatieafspraken.

Kleine hogescholen
Een commissie die de kwaliteit van hogescholen moet beoordelen, mag van de staatssecretaris aan ‘zwaartepuntfinanciering’ doen. Zo kan die toetsen of scholen bijdragen aan het topsectorenbeleid en staan kleinere monosectorale hogescholen op grote achterstand. Die hebben immers een beperkt opleidingenaanbod dat niet bijdraagt aan het topsectorenbeleid.

Met het aannemen van de motie voorkomt de Kamer dat Zijlstra’s plannen via een AMvB worden uitgevoerd: de Raad van State moet eerst zijn oordeel vellen en vervolgens komt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer te liggen (lees hierover ook Profileren en centraal examineren haaks op elkaar).

Code, centrale toetsen en overhead
De Kamer nam nog drie andere moties aan, die bepalen dat: 

  • De Raden van Toezicht binnen het hoger onderwijs voor het einde van dit jaar een code voor kwaliteitseisen moeten hebben. Deze motie werd ingediend door De Rouwe (CDA) naar aanleiding van onderzoeken van de Inspectie dat wet- en regelgeving in het hoger onderwijs niet naar behoren is nageleefd; 
  • Per opleiding of cluster van opleidingen landelijke examens moeten worden vastgesteld, gecontroleerd door onafhankelijke instituties. Hogescholen stellen nu de eigen kwaliteitsnormen vast, mogen deze aanpassen en in eigen beheer toetsen. Volgens indiener Beertema (PVV) heeft dit ernstige schade toegebracht aan de landelijke erkenning van diploma’s. “Kwaliteitsbewaking en accreditatie binnen de sector”, zal volgens hem niet leiden tot “een onomstreden, eenduidige kwaliteitsnorm, maar wel tot overlegdrift en regeldrukte”; 
  • Het hoger onderwijs voor 1 december van dit jaar moet afspreken het percentage overhead tot een maximum van 20% te beperken. Indieners Van der Ham (D66) en Beertema (PVV) willen dat 80% van de bekostiging van het hoger onderwijs terecht dient te komen in het primaire proces.

Lees ook
Lees ook Profileren en centraal examineren haaks op elkaar waarin Rens Rottier (bestuursvoorzitter Driestar Educatief) en Albert Cornelissen (bestuursvoorzitter Windesheim) reageren op de aangenomen moties.

WO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs