U bent hier

Praktijk toekennen schaal-uitloopbedrag

PO-scholen kunnen met hun leerkrachten in trede 18 en met hen die per 1 januari 2009 trede 18 bereiken, een eenmalig beoordelingsgesprek voeren om te bepalen of ze in aanmerking komen voor het zogenaamde schaal-uitloopbedrag. U hoeft dat echter niet te doen. Vindt zo'n gesprek niet plaats, dan hebben deze leerkrachten automatisch recht op het schaal-uitloopbedrag. We hebben de mogelijkheden die u hebt om hiermee om te gaan, op een rij gezet.

PO-scholen kunnen met hun leerkrachten in trede 18 en met hen die per 1 januari 2009 trede 18 bereiken, een eenmalig beoordelingsgesprek voeren om te bepalen of ze in aanmerking komen voor het zogenaamde schaal-uitloopbedrag. U hoeft dat echter niet te doen. Vindt zo'n gesprek niet plaats, dan hebben deze leerkrachten automatisch recht op het schaal-uitloopbedrag. We hebben de mogelijkheden die u hebt om hiermee om te gaan, op een rij gezet.

De PO-Raad geeft aan dat zo'n beoordelingsgesprek niet na 1 januari 2009 kan plaatsvinden met terugwerkende kracht, tenzij de leerkracht in kwestie ziek is of met zwangerschapsverlof. Tenzij het functioneren van een leerkracht wordt beoordeeld als onvoldoende, dus bij een voldoende-beoordeling, heeft hij of zij recht op het schaal-uitloopbedrag.   Welke mogelijkheden hebt u als school om deze eenmalige beoordeling vorm te geven?   Aansluiten bij recente beoordelingen De eenmalige beoordeling maakt onderdeel uit van de gesprekkencyclus, zoals genoemd in artikel 9.4 van de CAO-PO. Er is echter nergens expliciet opgenomen of er dan ook aangesloten mag worden bij recent gevoerde beoordelingsgesprekken. Bij een goede beoordeling is dat volgens ons geen probleem. Bij een negatieve beoordeling (die zou leiden tot het niet toekennen van het schaal-uitloopbedrag) adviseren wij u wel een extra eenmalig beoordelingsgesprek te houden met de werknemer in kwestie.

Indien er in het recente verleden geen beoordeling heeft plaatsgevonden, kunt u ervoor kiezen om op korte termijn een beoordeling in te lassen in verband met de toekenning van het schaal-uitloopbedrag.   Kiest u ervoor om aan te sluiten bij de gesprekkencyclus, dan is het verstandig om in een brief aan het personeel uit te leggen dat de uitkering zal worden gegeven op basis van een beoordeling (ook al wordt er niet met iedereen een gesprek gevoerd), met een uitleg van de procedure die u gaat volgen (wel of geen gesprek en op basis van welke informatie).    Automatisch U kunt ervoor kiezen om alle medewerkers die het betreft het bedrag te geven, op basis van het principe dat bij geen beoordeling iemand het bedrag automatisch krijgt. Wij adviseren wel om deze medewerkers dan een brief te sturen waarin staat dat het bedrag automatisch wordt toegekend omdat het onmogelijk is om met iedereen een gesprek te voeren, maar dat dit niet automatisch betekent dat het functioneren geen verbeterpunten kent.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs