U bent hier

PO in Actie: ‘Meer salaris en minder werkdruk is begin van herwaardering leraarschap’

PO in Actie boodt vanmiddag het manifest Vijf voor twaalf aan aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer. De beweging van het basisonderwijs wil betere salarissen en minder werkdruk. We belden initiatiefnemer en leerkracht Jan van de Ven. De dreiging van een staking is nog niet uit de lucht en meer geld voor het primair onderwijs slechts het begin, zegt hij.

U vroeg de Kamerleden vanmiddag ervoor te zorgen dat uw vak weer de waardering en de statuur krijgt die het verdient. Verus gelooft dat de status van een beroep niet alleen wordt bepaald door geld en werkdruk. Mee eens? 
“Er zijn zeker een hoop meer aspecten in het primair onderwijs waar we met z’n allen wat aan zouden moeten doen. Maar deze twee punten, salaris en werkdruk, zijn heel helder en als je het geld hebt makkelijk aan te pakken. Het is een begin om het vak op een hoger plan te trekken.”

Lost dat het lerarentekort op? 
“We horen van pabo’s dat de aanmeldingen teruglopen en dat studenten in de eerste twee jaar overlopen naar opleidingen voor leraar voortgezet onderwijs omdat daar meer geld en minder werkdruk is. Het percentage mannen dat afhaakt is helemaal schrikbarend. 
Salaris heeft óók met de kwaliteit van de leerkrachten te maken. Als jij een zeer matig salaris betaalt en een hoge werkdruk geeft, is dat weinig uitnodigend voor goede mensen. Die kwaliteit zie je ook terug in de medezeggenschapsraad en bijvoorbeeld de manier waarop een lerarenteam het gesprek aan kan gaan met directie.”

Jullie willen meer salaris en minder werkdruk. Het eerste is simpel op te lossen: meer geld. Maar dat tweede, minder werkdruk, wie moet dat regelen? 
“We hebben van het begin af aan gezegd dat de werkdruk een kwestie van én, én is. Dus lastenverlichting moet vanuit de overheid én vanuit de sector aangepakt worden. Van de overheid verwachten we meer handen in de school in de vorm van klassenassistentes en conciërges. Maar ook een maximale groepsgrootte. 
Het onderwijs zelf mag kritischer kijken naar wat besturen aan directies en directies aan leerkrachten vragen. Maakt al die administratie ons onderwijs werkelijk beter? Ikzelf had bijvoorbeeld een combinatieklas 7/8 en werd geacht de overdrachtsformulieren voor groep 7 in te vullen, terwijl die kinderen volgend jaar weer in mijn eigen klas zaten. Dat heb ik geweigerd.”

Jullie vragen vooral om héél veel meer geld.
“Jazeker: het is enorm veel geld. Maar als je achterstallig onderhoud maar laat oplopen, heb je een grote rekening te vereffenen.”

Wat verwacht u nu concreet van de politici? 
“Wij hebben de problemen in het primair onderwijs nu op de agenda gezet, zij moeten het erop houden. En van VVD, D66, GroenLinks en CDA verwacht ik dat ze dit doorspelen naar de formatietafel.”

Hangt de dreiging van een staking na vanmiddag meer of minder in de lucht?
“Die dreiging is afhankelijk van het regeerakkoord, dat is het ijkpunt. Wij krijgen hier in Den Haag ook te horen dat onderwijs waarschijnlijk deze week onderwerp van gesprek is bij de onderhandelingen. Is er een akkoord, dan gaan we kijken of het afdoende is of dat we echt moeten overgaan tot het sluiten van de deuren.”

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs