U bent hier

Pleidooi voor bekostiging leraren G/HVO

Twintig samenwerkende organisaties, waaronder de Besturenraad, pleiten voor rijksbekostiging van leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) op openbare basisscholen. De wet BIO is op dit onderwijs van toepassing verklaard. Als de overheid aan leraren G/HVO dezelfde eisen stelt als aan andere docenten, volgt daaruit dat ze hen ook net als andere docenten moet bekostigen.

Twintig samenwerkende organisaties, waaronder de Besturenraad, pleiten voor rijksbekostiging van leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) op openbare basisscholen. De wet BIO is op dit onderwijs van toepassing verklaard. Als de overheid aan leraren G/HVO dezelfde eisen stelt als aan andere docenten, volgt daaruit dat ze hen ook net als andere docenten moet bekostigen.

De organisaties roepen de Tweede Kamer op om de rijksbekostiging van leraren G/HVO te regelen bij de behandeling van de begroting 2009 van het ministerie van OCW. Uit onderzoek is gebleken dat daarvoor circa 10 miljoen euro per jaar nodig is.  

Wet BIO Als ouders daarom vragen, moeten openbare basisscholen hun leerlingen de mogelijkheid bieden om onder schooltijd lessen godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs te volgen. De docenten zijn afkomstig van kerkelijke, islamitische of humanistische organisaties. Zij krijgen meestal een vergoeding. Die wordt soms wordt betaald uit gemeentelijke subsidies, maar die nemen al jaren af.

Bovendien moeten leraren G/HVO net als andere leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen van de Wet op de Beroepen in het Onderwijs. Als de overheid aan leraren G/HVO dezelfde eisen stelt als aan andere docenten, volgt daaruit dat ze hen ook net als andere docenten moet bekostigen. De organisaties die nu leraren G/HVO in dienst hebben, beschikken niet over de financiële middelen daarvoor.  

Kwaliteitsverbetering Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een subsidie beschikbaar gesteld voor de scholing van leraren G/HVO en voor de organisatie van het G/HVO. Als daar geen vervolg op komt in de vorm van structurele bekostiging, blijft het nut van deze investering beperkt.  

Inzet van de Besturenraad De Besturenraad is projectvoerder van het project 'Scholing en organisatie G/HVO 2008'. De Besturenraad heeft zich van meet af aan ingezet voor de professionalisering en rijksbekostiging van G/HVO op openbare basisscholen. Wij dragen van harte bij aan goed godsdienstonderwijs op álle scholen, ongeacht denominatie of onderwijsvorm.

Download

 

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs