U bent hier

Plasterk doet dringend beroep op schoolbesturen

Minister Plasterk (Onderwijs) doet in een brief aan alle besturen van scholen en instellingen een dringende oproep om zeer terughoudend te zijn met nieuwe fusies. Hij ziet het liefst dat er pas op de plaats wordt gemaakt in afwachting van de invoering van de wettelijke fusietoets. De oproep komt voort uit het beleid van het kabinet om meer te letten op de menselijke maat in het onderwijs.

Minister Plasterk (Onderwijs) doet in een brief aan alle besturen van scholen en instellingen een dringende oproep om zeer terughoudend te zijn met nieuwe fusies. Hij ziet het liefst dat er pas op de plaats wordt gemaakt in afwachting van de invoering van de wettelijke fusietoets. De oproep komt voort uit het beleid van het kabinet om meer te letten op de menselijke maat in het onderwijs.

Wij vinden dit beroep van de minister op wettelijke regels die nog gemaakt moeten worden, voorbarig. Bovendien doorkruist het fusieprocessen die, vaak na een lange voorbereiding, hun voltooiing naderen. Op deze manier worden politieke ongemakken afgewenteld op de schoolbesturen. Dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn.

Tijdens de behandeling van de begroting van OCW in de Tweede Kamer, in december vorig 2008, had de bewindsman toegezegd dat hij alle schoolbesturen een brief zou sturen. Op dit moment heeft de minister, met uitzondering van het mbo, geen wettelijke mogelijkheden om een besturen- of scholenfusie te toetsen, laat staan tegen te houden.

Volgens het SP Kamerlid Van Dijk zitten er 26 fusieplannen in de pijplijn. Recent werd bekend dat twee zelfstandige vmbo-scholen in Boxtel en Den Bosch een intentieverklaring hebben ondertekend met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) over een bestuursoverdracht.

In de brief aan de besturen, die mede is ondertekend door de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma, meldt minister Plasterk dat in de mbo-sector bij de beoordeling van fusieplannen het uitgangspunt 'nee, tenzij' is. "Dat wil zeggen dat we alleen in het uiterste geval, als de continuïteit van scholen, opleidingen of instellingen in het geding is, fusies toestaan onder de voorwaarde dat keuzevrijheid, variëteit en bereikbaarheid zijn gewaarborgd", aldus de bewindslieden in hun brief.

In hun afweging zullen ze ook kijken naar de vraag of ouders, leerlingen/studenten en personeel voldoende zijn geraadpleegd en of er voldoende draagvlak is opgebouwd. Ook moet een bestuur kunnen laten zien dat er een kosten-batenanalyse is gemaakt. Deze criteria worden ook toegepast op andere onderwijssectoren, voor zover daar de verplichting staat een fusievoornemen aan OCW voor te leggen.

De bewindslieden schrijven tot slot: "Met des te meer klem willen wij u verzoeken in de komende periode zeer terughoudend te zijn met fusievoornemens en geen onomkeerbare stappen te nemen tot het wetsvoorstel fusietoets in het parlement is behandeld." Ze zeggen verder eraan te hechten 'dat over een dergelijk ingrijpende stap brede overeenstemming bestaat onder alle belanghebbenden bij de school of instelling en dat keuzevrijheid en variëteit zijn verzekerd'.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs