U bent hier

Plan voor tweede academische pabo

Plan voor tweede academische pabo

Saxion Hogescholen in Deventer wil, in samenwerking met de Universiteit Twente, vanaf studiejaar 2008-2009 een academische pabo starten. Eerder dit jaar al kondigde de Hogeschool Utrecht samen met de Universiteit Utrecht een vergelijkbaar initiatief aan. Vanwege het universitaire einddiploma zijn deze opleidingen, in tegenstelling tot de 'gewone' pabo, niet rechtstreeks toegankelijk voor havo- of mbo-leerlingen.

Plan voor tweede academische pabo

Saxion Hogescholen in Deventer wil, in samenwerking met de Universiteit Twente, vanaf studiejaar 2008-2009 een academische pabo starten. Eerder dit jaar al kondigde de Hogeschool Utrecht samen met de Universiteit Utrecht een vergelijkbaar initiatief aan. Vanwege het universitaire einddiploma zijn deze opleidingen, in tegenstelling tot de 'gewone' pabo, niet rechtstreeks toegankelijk voor havo- of mbo-leerlingen.

De nieuwe variant op de bestaande pabo-opleiding moet ertoe bijdragen dat meer vwo'ers kiezen voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs. De huidige opleidingen van de pabo's zouden vooral wat het theoretisch deel betreft voor vwo'ers onvoldoende uitdaging bieden. Op dit moment heeft bij de voltijdstudenten op de pabo ongeveer elf procent een vwo-achtergrond, meer dan de helft van de studenten komt van de havo. Met academisch opgeleide leerkrachten denkt men ook het praktijkonderzoek in de basisschool te bevorderen.   Bij Saxion Hogescholen bestaat de academische pabo uit een combinatie van een versnelde pabo-opleiding (op hoger niveau) en een universitaire master bij de Universiteit Twente. De totale studieduur bedraagt 4-5 jaar en er worden twee getuigschriften behaald: een pabo-getuigschrift en een masterdiploma onderwijskunde. De opleiding in Deventer staat vooralsnog open voor maximaal zestig studenten die een vwo-diploma hebben met wiskunde-a in hun pakket.

De academische pabo van Hogeschool Utrecht (Instituut Theo Thijssen) en Universiteit Utrecht is eveneens een combinatie van de bestaande pabo-opleiding en de universitaire opleiding onderwijskunde. De inschrijving staat open voor leerlingen met en vwo-diploma en voor studenten die eerder al een wo/hbo-propedeuse hebben afgerond. Er zijn in Utrecht in totaal vijftig plaatsen beschikbaar. Ervaring opdoen in de beroepspraktijk neemt bij beide nieuwe pabo academies een belangrijke plaats in. Al aan het begin van de opleiding gaan de academische studenten stage lopen in de klas.

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs