U bent hier

Persoonlijk leiderschap en zingeving – weet wat goed onderwijs is

Wat hebben goed onderwijs, persoonlijk leiderschap en zingeving met elkaar te maken? “Alles”, zegt prof. dr. Chris Hermans, kerndocent van de postacademische leergang Persoonlijk leiderschap en zingeving in het onderwijs. “Om te bepalen wat het Goede in goed onderwijs is, moet je als schoolleider een kompas hebben. Dit kompas is hoe jij goed leven en goed samenleven in een duurzame en rechtvaardige samenleving begrijpt. Als je daar taal en beelden bij hebt, kun je beter onderscheiden wat voor jou de kwaliteit van goed onderwijs zou moeten zijn. En daarop sturen.”

Meer dan leerprestaties

Kwalitatief goed onderwijs veronderstelt op de eerste plaats dat onderwijs voldoet aan de criteria van de onderwijsinspectie. Leerprestaties en examenresultaten moeten op orde zijn.

Maar goed onderwijs is veel meer dan dat. Goed onderwijs gaat ook over de manier waarop het onderwijs richting geeft aan de toekomst van het kind en de toekomst van de samenleving. Welke toekomst wordt voorgestaan? Welk mens- en wereldbeeld liggen daaraan ten grondslag? En hoe komt dit tot uitdrukking in het eigen handelen? En in de praktijken binnen de school?

Bouw aan een verhaal

De postacademische leergang Persoonlijk leiderschap en zingeving in het onderwijs nodigt schoolleiders uit eens stil te staan bij de vragen achter de kwaliteit van goed onderwijs. De leergang start met een individueel biografisch gesprek. In zes bijeenkomsten wordt vervolgens met elkaar gesproken over goed onderwijs aan de hand van voordrachten, literatuur, en casuïstiek. Zo bouwt iedere deelnemer aan het verhaal van goed onderwijs dat hij of zij in het eigen leiderschap wil uitdragen.

Van maakbaarheid naar vrijheid

Ivo Vis, rector van het Maasland College, noemt deelname aan de leergang een ‘rijke ervaring’: “Wat deze leergang zo rijk maakt is dat we steeds opnieuw met elkaar in gesprek gaan vanuit het perspectief van het Goede. De vraag naar het Goede resoneert sterk met mijn eigen zinvragen rondom mijn werk en leiderschap. Ik worstel nog weleens met het dominante ‘blauw-denken’ in het onderwijsmanagement; het denken in termen van maakbaarheid en voorspelbaarheid. De leergang sterkt mij in de manier waarop ik invulling geef aan mijn leiderschap. Ze draagt bij aan de bewustwording op mijn rol als rector en legitimeert mijn verlangen om te handelen vanuit drive, authenticiteit en innerlijke vrijheid.”

De tweede editie van de postacademische leergang Persoonlijk leiderschap en zingeving in het onderwijs start in september. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Meer informatie vindt u hier

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs