U bent hier

Paul Schnabel: ‘In het onderwijs van de toekomst ook aandacht voor godsdienst’

In het onderwijs van de toekomst gaat het zeker niet alleen om cognitieve vakken, maar ook om persoonlijkheidsvorming. Daarbij hoort aandacht voor godsdienst. Dit zei voorzitter van het Platform het #Onderwijs2032 Paul Schnabel gisteren op de NOT. 

Half november van het afgelopen jaar gaf staatssecretaris Sander Dekker het startschot voor een discussie over wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen: #Onderwijs2032. Tot nu toe is er in dit kader vooral via de social media gebrainstormd. Deze maand schrijft Dekker dat vanaf eind januari de tweede fase van start gaat. In deze fase gaat een platform van experts een advies schrijven. Voorzitter van dit Platform #Onderwijs2032 is Paul Schnabel, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Nog meer ideeën 

Gisteren was tijdens de NOT het eerste publieke optreden van Paul Schnabel in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Platform. In een zaaltje werd hij geïnterviewd en konden aanwezigen hem vragen stellen en ideeën meegeven. Vooral dit laatste gebeurde volop. Verschillende aanwezigen benadrukten het belang van hun 'stokpaardje' voor het curriculum van de toekomst. Zo passeerden onder andere kunstonderwijs, flexibiliteit, emotionele stabiliteit en timemanagement, mediawijsheid en 21st century skills de revue.

Aandacht voor waarden en ‘het hogere’

Schnabel gaf aan dat zijn Platform zal adviseren over de "essentialia voor het onderwijs van de toekomst". Hij benadrukte dat het zeker niet alleen gaat om de cognitieve vakken, maar ook om burgerschap en persoonlijkheidsvorming. Daarbij is aandacht nodig voor waarden en "het hogere". Bij dit laatste noemde Schnabel ook aandacht voor godsdienst.

Op de visie die een van de aanwezigen gaf op de toekomstige gewenste flexibiliteit ("vroeger werkte je 40 jaar bij één baas, nu heb je verschillende opeenvolgende carrières en in de toekomst zal er sprake zijn van verschillende parallelle carrières") reageerde Schnabel relativerend. Hij verwacht dat ook in de toekomst nog veel mensen een langere verbintenis aan één werkgever willen en zullen hebben.

Jaarklassensysteem 

Vanuit de zaal werd ook aandacht gevraagd voor het in de ogen van de spreker achterhaalde leerstof jaarklassensysteem. Het onderwijs zou anders ingericht moeten worden. Dit zou ook de motivatie van de leerlingen ten goede komen. Deze is in Nederland relatief laag, blijkt uit onderzoek. 

Schnabel hield op dit punt de boot af. Zijn commissie is gevraagd te adviseren over het wàt en niet over het hoe. Bovendien wees hij erop dat hoewel de motivatie van leerlingen wellicht tegenvalt, de onderwijsresultaten in internationaal perspectief goed zijn.

Bedrijfsleven meldt zich nauwelijks

Enkele andere zaken die Schnabel naar voren bracht:

  • Een belangrijk aandachtspunt is de vraag wie nieuwe elementen in het curriculum kan verzorgen. Als voorbeeld noemde hij het vak Engels op de lagere school. Zijn leerkrachten hiervoor wel voldoende toegerust?
  • Er zal zeker aandacht zijn voor het voorkomen van de nu vaak ervaren overladenheid van het programma.
  • Er komt geen staatscurriculum à la Frankrijk.
  • Het is opvallend dat, hoewel er vanuit de overheid en de politiek erg veel aandacht is voor de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven, dit zelfde bedrijfsleven zich nog nauwelijks heeft gemeld in de discussie rond #Onderwijs2032.

Aanstaande zaterdag komt het Platform #Onderwijs2032 voor het eerst bij elkaar. Dan worden ook de namen van de overige leden bekend. Paul Schnabel benadrukte evenals de staatssecretaris dat het een divers gezelschap wordt, "zeker niet alleen hoogleraren onderwijskunde".

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs