U bent hier

Paul Frissen over de lessen van Dijsselbloem

Paul Frissen - Fotografie: Renée Frissen

Heeft de overheid zich de ‘lessen van Dijsselbloem’ aangetrokken? Voor leden van Verus en VKO, en andere geïnteresseerden, blikt hoogleraar Paul Frissen op 7 oktober terug op de commissie Dijsselbloem en het rapport van de Onderwijsraad hierover. Dit rapport verschijnt op 2 oktober. 

In 2008 verscheen het rapport van de Commissie Dijsselbloem, resultaat van een parlementair onderzoek naar het onderwijsbeleid van de overheid. De commissie was daar zeer negatief over. 

Maar is er sindsdien zoveel verbeterd? De overheid bemoeit zich in toenemende mate met wat er in de klas precies gebeurt. Een recent voorbeeld van deze ongewenste bemoeienis zijn de verplichte anti-pestprogramma’s. Een ander voorbeeld van nieuw diepgaand overheidsingrijpen is het voornemen om alle scholen in te delen in categorieën als voldoende of goed. Het zijn pogingen om het leven op school volledig te vangen in evidence based indicatoren.

Expert aan het woord

Wat is er werkelijk aan de hand? En raakt de Onderwijsraad in zijn rapport de kern? Die vragen leggen we voor aan prof. dr. Paul Frissen, bij uitstek een expert op het doen en laten van de overheid. Hij is hoogleraar, onderzoeker en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de opleiding voor topambtenaren. 

Frissen weet waar hij over praat. In zijn toegankelijke boeken en heldere, geestige presentaties is hij messcherp en laat ons de tragische en fatale positie van de overheid zien. Frissen legt uit hoe dit zo gekomen is. Maar hij inspireert ons ook met zijn pleidooi voor een samenleving van verscheidenheid. Om die reden pleit hij voor radicale onderwijsvrijheid. ”Onderwijs moet afkicken van collectieve overheidsverslaving”, zei hij eerder.  

Uw eigen beleid

Als u na de bijeenkomst naar huis gaat, heeft u niet alleen meer inzicht in de diepere achtergronden van het onderwijsbeleid van de overheid. U bent ook geprikkeld om uw beleid nog eens goed tegen het licht te houden en te spiegelen aan de oorspronkelijke bronnen van uw school. 

Hier kunt u zich aanmelden

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs