U bent hier

Pasen op christelijke MBO-scholen: Opstaan en bemoedigen

Witte donderdag. Zoveel christelijke scholen, zoveel verschillende manieren om vandaag stil te staan bij het Paasfeest. De studenten van MBO Utrecht worden uitgenodigd op te staan tegen onrecht. De diverse locaties van het Alfa-college besteden er op een eigen manier aandacht aan. Bijvoorbeeld met bezinningsmomenten tijdens de veertigdagentijd.

Zijn interconfessionele school wil aandacht besteden aan de invulling van christelijke feestdagen, maar is daarin uitdrukkelijk op zoek naar verbinding met mensen van andere religies, vertelt Erik Bekkering van MBO Utrecht. “Pasen is een ingewikkeld onderwerp. We zoeken naar een uiting die iets vertelt over de gedachte achter Pasen en voor iedereen toegankelijk is.”

Opstaan en bemoedigen

MBO Utrecht kwam in contact met Amnesty International. Nee, Amnesty heeft geen christelijke achtergrond, maar een koppeling met Pasen is er, vertelt Bekkering. Opstaan tegen onrecht, bemoedigen van gevangenen… Hij en zijn collega’s hebben ook nagedacht over een manier om studenten daarbij te betrekken, hen iets te laten doen.

Geen politiek statement

“Amnesty vertelt vandaag op drie van onze college’s waar ze voor staat. Daarna vragen we de studenten een kaart te schrijven voor gevangenen. We kunnen hen geen petitie laten tekenen; dan zet je als school een politiek statement neer. Maar we hebben echte kaarten laten maken, voor vier verschillende gevangenen. En we stellen de studenten de vraag waar zij voor opstaan. Sta je op tegen onrecht?” Elke gevangene krijgt zijn eigen tafel, achterin de aula. De studenten kunnen dus kiezen voor wie ze opstaan en wie ze bemoedigen.

Wat Pasen is

Tijdens de bijeenkomsten wordt de koppeling gemaakt met Pasen, feest van de opstanding van Jezus Christus. “Evangeliseren is onze taak niet. Maar we willen wel dat de studenten weten wat Pasen is, dus geven we  een korte inleiding.” 

Bezinningsbijeenkomsten 

In Hoogeveen, op het Alfa-college, wordt al langer toegeleefd naar Pasen. Daar zijn bezinningsmomenten voor medewerkers en studenten, op maandag in de lunchpauze. De opkomst is wisselvallig, maar schoolpastor Jannie Postma kijkt terug op mooie gesprekken. En soms heel mooie ontmoetingen, dat waarderen de docenten aan de bezinningsbijeenkomsten.”

Docenten vanuit verschillende afdelingen bereiden iets voor. “Mensen zijn vrij om er op een eigen manier aandacht aan te bestedente vertellen wat ze willen. Één collega hield een verhaal over hoe om te gaan met de persoon Jezus. Over de visser die moeite heeft met de wonderbare visvangst. En de bakker die liever had dat de mensen brood bij hem zouden kopen dan dat Jezus vijf broden uitdeelde aan vijfduizend toehoorders. Een ander gaat uit van wat hem of haar persoonlijk in de veertigdagentijd bezighoudt.” 

Even stilstaan en ontmoeten

Zelf hield Postma bijdragen aan de hand van een hongerdoek en één van de staties. “De koppeling met het christelijk onderwijs is dat ik vind dat wij veel te veel doorrazen in de dag en te weinig tijd nemen voor reflectie en bezinning. Even stilstaan bij je eigen bronnen, heel iets anders. De veertigdagentijd als tijd om stil te staan bij het lijden en toeleven naar Pasen; het feest dat ons vertelt dat lijden en de dood niet het laatste woord hebben, maar dat we ons leven mogen vieren.”  

Overigens is er ook van alles georganiseerd voor studenten: op de ene locatie treedt twee dagen lang een theatergroep op, elders is er een ontbijtviering met klassen van verschillende locaties...techniek, sport & bewegen, uniformberoepen, schoonheidspecialisten. Enkele groepen van de opleiding Zorg stonden stil bij Pasen in 1965 en 2015 en veel docenten gebruiken de door de pastor gestuurde hedendaagse schilderijen van de staties met bezinningsvragen bij de dagopeningen.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs