U bent hier

Participatiefonds neemt WW-risico bij aannemen uitkeringsgerechtigde over

Het Participatiefonds gaat een eventueel financieel risico wegnemen bij het aannemen van uitkeringsgerechtigd personeel uit het primair onderwijs. De uitkeringskosten na ontslag kunnen namelijk volledig ten laste van de laatste werkgever komen. Het Participatiefonds neemt dit risico per 1 januari 2019 in sommige gevallen over.

Als een schoolbestuur het dienstverband van een werknemer beëindigt, moet het in principe zelf de eventuele uitkeringskosten van deze werknemer betalen, tenzij het schoolbestuur door de instroomtoets van het Reglement participatiefonds komt. Het maakt dan niet uit hoe lang de werknemer in dienst is geweest, wat telt is wie de laatste werkgever is. Dat kan werkgevers ervan weerhouden iemand vanuit een uitkering aan te nemen.

Het Participatiefonds wil met de Regeling Vrijstelling Instroomtoets een eventueel financieel risico voor werkgevers wegnemen om leerkrachten in een uitkeringssituatie aan te nemen. Hiermee wil het Participatiefonds een bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort. Ook moet de regeling voorkomen dat er onderwijspotentieel verloren gaat: zij helpt werkzoekenden weer aan de slag. En als er door de regeling meer uitkeringsgerechtigden aan de slag kunnen, verlagen de uitkeringskosten voor de sector.

De voorwaarden

  1. De uitkeringsgerechtigde moet minimaal meer dan acht weken een werkloosheidsuitkering hebben gehad.
  2. De uitkeringsgerechtigde mag niet direct voorafgaand aan de werkloosheidsuitkering gewerkt hebben voor het schoolbestuur (of diens rechtsvoorganger) dat beroep doet op de vrijstellingsregeling.

  3. De werknemer moet minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden in dienst zijn geweest bij het schoolbestuur dat een beroep doet op de vrijstellingsregeling.

Meer weten? Kijk op de site van het Participatiefonds

Nog vragen? Neem contact op met onze juridische helpdesk

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs