U bent hier

Papier wint nog steeds van digitaal

Leraren maken gemiddeld meer dan 70 procent van de lestijd gebruik van papieren leermiddelen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) onder leraren in het po en vo. In de onderwijsvormen waarbij actief leren centraal staat, wordt meer met digitale leermiddelen gewerkt en worden vaker niet-methodegebonden leermiddelen gebruikt. Niet-methodegebonden leermiddelen worden als verrijkend en verdiepend ervaren en in het vo doorgaans zelf gemaakt.

Leraren maken gemiddeld meer dan 70 procent van de lestijd gebruik van papieren leermiddelen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) onder leraren in het po en vo. In de onderwijsvormen waarbij actief leren centraal staat, wordt meer met digitale leermiddelen gewerkt en worden vaker niet-methodegebonden leermiddelen gebruikt. Niet-methodegebonden leermiddelen worden als verrijkend en verdiepend ervaren en in het vo doorgaans zelf gemaakt.

Het onderzoek naar het selectieproces en gebruik van leermiddelen door leraren in po en vo, de leermiddelenmonitor 2007, is voor het eerst uitgevoerd. Uit het onderzoek komen ook verschillen tussen po en vo naar voren. Zo worden bijvoorbeeld lesmethoden in het po veel langer gebruikt (po: 8,9 jaar/vo: 5,6 jaar). Daar staat tegenover dat het kostenaspect bij de aanschaf van nieuwe methoden in het po een minder grote rol speelt dan in het vo.

Beide onderwijssectoren geven aan dat andere leermiddelen dan de methode beter aansluiten bij de leeromgeving van de leerlingen en leuker zijn. PO-leraren maken dan vaak gebruik van materiaal van anderen, vo-leraren ontwikkelen die niet-methodegebonden leermiddelen doorgaans zelf.

Over de leermiddelenmonitor Op het gebied van leermiddelen is momenteel veel gaande, zoals de invoer van elektronische leeromgevingen, het grotere aanbod van digitale leermiddelen en nieuwe aanbieders van leermiddelen, onder andere via internet. De leermiddelenmonitor wil bijdragen aan een beter inzicht in deze ontwikkelingen. Het is de bedoeling om de leermiddelen jaarlijks te monitoren.

De vragen die centraal staan in het onderzoek, zijn onder meer:

  • Welke leermiddelen gebruiken leraren?
  • Waar zoeken en vinden ze die?
  • Welke informatie over leermiddelen is daarbij van belang?
  • Hoe liggen de verhoudingen tussen digitale en papieren leermiddelen?
  • Hoeveel tijd besteden leraren aan methoden en niet-methodegebonden leermiddelen?

Download

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs