U bent hier

Palestijnse leraren geïnspireerd door leerlinggericht onderwijs op Verus-scholen

“In Palestina moeten wij als leraren het curriculum aanbieden, maar hier staat de leerling centraal.” Voor een delegatie van Palestijnse leraren en inspecteurs was dat één van de belangrijkste waarnemingen tijdens een achtdaags bezoek aan Nederland. De leraren en inspecteurs bezochten Verus-scholen in alle sectoren.

Individuele vorming

Ze waren vooral onder de indruk van de manier waarop leraren in Nederland vormgeven aan de individuele vorming van leerlingen en studenten. “De leraren focussen op de karaktervorming en de ontwikkeling van de creativiteit van leerlingen, leren hen op een respectvolle manier kritisch denken en bevorderen hun gevoel van eigenwaarde.”

Ook de keuzevrijheid die leerlingen en studenten in Nederland hebben, zien zij als een groot goed. “In Palestina moeten leerlingen doen wat hun ouders willen.” Tegelijkertijd zagen zij ook dat diezelfde keuzevrijheid ook een druk op Nederlandse leerlingen legt om de goede keuzes te maken.

Met hart en ziel

Ze lieten zich ook inspireren door de diverse didactische methoden en werkvormen waarmee ze kennismaakten. Die zorgen er volgens hen voor dat leerlingen en studenten in Nederland met plezier naar school gaan. In hun eigen land wordt onderwijs nog te veel ervaren als straf, en bovendien kampen Palestijnse leerlingen vaak met te veel problemen – voortkomend uit de bezetting en de slechte economische situatie – om zich op school te kunnen concentreren.

Hebben ze het Nederlandse onderwijs ook iets gebracht? Ze hopen dat ze hebben uitgestraald hoe belangrijk het is om ook in veel moeilijkere omstandigheden dan in Nederland met hart en ziel leraar te zijn. Ze hopen met de harmonie in hun gemengde christelijk-islamitische reisgezelschap een goed voorbeeld te hebben gegeven. En ze vermoeden dat het Nederlandse onderwijs wellicht iets kan leren van de belangrijke plaats die godsdienstonderwijs in Palestina op zowel openbare als christelijke scholen heeft.

Verus-reis

Het bezoek komt voor uit de band die Verus heeft opgebouwd met het Arab Educational Institute in Bethlehem door de vele reizen voor bestuurders, schoolleiders en leraren naar Israël en de Palestijnse Gebieden die Verus in de afgelopen jaren heeft georganiseerd. Diverse deelnemers die ooit in Bethlehem bij Palestijnse gezinnen overnachtten, boden nu een weekend onderdak aan leden van de Palestijnse delegatie.

Met dank aan Kalsbeek College (Woerden), GSR (Rotterdam), Beatrixschool (Den Haag), Marnix Academie (Utrecht), MBO Utrecht, Juliana van Stolbergschool (Waalwijk).

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs