U bent hier

Pabo’s: ingrijpende herziening lerarenopleiding ‘visionair advies’

De Onderwijsraad presenteerde gisteren een advies waarin hij pleit voor een totaal nieuwe structuur voor het lerarenberoep en daarmee de -opleidingen. Pabo’s zijn enhousiast.

“Ik ben blij verrast”, reageert Barbara de Kort desgevraagd. De Kort is voorzitter van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs. “Dit is een mooi, visionair advies.”

Wat De Kort betreft is de Onderwijsraad er goed in geslaagd te beschrijven wat de kern van het leraarschap is: pedagogische en didactische kunde en bekwaamheden. “Nu zijn wij binnen de pabo’s ook wel gewend dat centraal te stellen, dus dat voelt vertrouwt”, realiseert ze zich.

Ontschotting = kwaliteit

Ook Jantine Kuijpers, directeur Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden Hogeschool, noemt het advies een “mooi, integraal plan”. Met name van de ontschotting van het onderwijs verwacht zij een “boost van de kwaliteit van het onderwijs”. “We gaan voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Daarom is een doorgaande leerlijn van groot belang. Het schot tussen po en vo weghalen helpt daarbij, dat bevordert ook de professionele dialoog tussen basis- en middelbare school.”

Niet dé oplossing

Als het advies van de Onderwijsraad (ruimere onderwijsbevoegdheden voor leraren en niet alleen kwalificatie maar ook socialisatie en persoonsvorming als core business) wordt gevolgd, wordt het lerarenberoep aantrekkelijker, gelooft Kuijpers. Maar dé oplossig voor het lerarentekort is dit niet. “Het is echt te kort door de bocht om te roepen: dít gaat het lerarentekort oplossen”, zegt ook De Kort. “Maar het antwoord op de vraag: Wat is een leraar? wordt scherper en daarmee het beroep aantrekkelijker. En de mogelijkheid om tijdens je carrière te switchen, draagt daar zeker aan bij.”

Flexibeler onderwijs

Op NHL Stenden hebben ze ervaring met leerkrachten basisonderwijs die voor de onderbouw van het VO willen staan en leraren uit het VO die les willen geven in het basisonderwijs. Kuijpers: “Wij bieden hen nu via flexibel onderwijs modules aan die hen ook bevoegd maken voor de andere sector.”

Weer een commissie

Dit alles vergt een heel nieuw stelsel. Over het voorstel van de Onderwijsraad om een commissie in te richten die zijn advies uitwerkt verzucht De Kort: “Laten we dit niet gelijk weer parkeren in een commissie. Liever zou ik vanuit de lerarenopleiding onderwijskundige en pedagogische denkers bij elkaar zetten om dit advies te omarmen en mensen aan het werk te zetten.”

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs