U bent hier

Overwegend positieve reacties op advies Onderwijsraad Artikel 23

“Stevig en goed doordacht”, “gezaghebbend”, “bevat zeer zeker positieve punten”: verschillende (besturen)organisaties reageren positief op het vorige week gepresenteerde advies van de Onderwijsraad over Artikel 23.

Positief
De eerste reactie van de Besturenraad op het advies, waarin het belang van Artikel 23 volledig wordt onderschreven, is positief. “De raad zegt zelfs dat het artikel - meer dan men honderd jaar geleden kon bedenken - uitstekend is toegesneden op de huidige maatschappelijke veranderingen. Het stelt ouders in de gelegenheid om scholen te stichten passend bij de eigen levensvisie.” De Besturenraad komt nog met een uitgebreide reactie waarop we alle onderdelen kritisch analyseren.

Versnippering
De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs noemt het positief dat de Onderwijsraad de inhoud en strekking van artikel 23 wil behouden. Bij de uitvoering van het richtingvrij plannen verwacht de VGS dat die problemen zal opleveren. “Als de minister zal zien dat richtingvrij plannen leidt tot versnippering in het onderwijsveld, zullen er beperkingen worden aangebracht om dit te voorkomen. Daarmee wordt schoolstichting feitelijk niet gemakkelijker dan nu het geval is.”

Bevestigd
De VKO ziet het advies van de Onderwijsraad in lijn met het rapport van haar eigen commissie Onderwijsstelsel. Die pleitte vorig jaar in haar advies Bevrijd de onderwijsdieren al voor het oprekken van het richtingbegrip.

Illusie
VOS/ABB, is heel positief over het richtingvrije plannen, “dat sluit meer aan op de behoeften die in de huidige maatschappij leven”. Directeur Van der Veen noemt het wel buitengewoon zorgelijk dat de Onderwijsraad aangeeft dat er geen noodzaak is om in het bijzonder onderwijs algemene acceptatieplicht in te voeren. “Ook algemene benoembaarheid blijft in het bijzonder onderwijs een illusie, omdat de raad adviseert bijzondere scholen de wettelijke mogelijkheid te laten behouden om leerkrachten te weigeren.”

Soevereiniteit in eigen kring
De Vereniging Openbaar Onderwijs is in tegenstelling tot andere bestuursorganisaties niet positief. De VOO concludeert na het lezen van het advies van de Onderwijsraad: “Honderd jaar na beëindiging van de schoolstrijd geldt soevereiniteit in eigen kring kennelijk nog steeds als hoogste goed.”

Meer zien 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs