U bent hier

Overheid beter terughoudend met generieke eisen voor governance

Er is nog steeds sprake van een grote variëteit in schoolbesturen. Je hebt ze van heel groot tot heel klein. Dat blijkt uit het onderzoek 'De school bestuurd' van het SCP. Veel besturen zijn bezig met het op orde brengen van hun governance. Om dat goed te kunnen doen moeten andere zaken eerst zijn afgerond. Hierdoor ontstaan tempoverschillen. Die doen ertoe. Wij vinden dat de overheid er daarom goed aan zou doen terughoudend te zijn in het stellen van generieke eisen voor governance aan scholen. Daarover willen we met ze in gesprek.

Er is nog steeds sprake van een grote variëteit in schoolbesturen. Je hebt ze van heel groot tot heel klein. Dat blijkt uit het onderzoek 'De school bestuurd' van het SCP. Veel besturen zijn bezig met het op orde brengen van hun governance. Om dat goed te kunnen doen moeten andere zaken eerst zijn afgerond. Hierdoor ontstaan tempoverschillen. Die doen ertoe. Wij vinden dat de overheid er daarom goed aan zou doen terughoudend te zijn in het stellen van generieke eisen voor governance aan scholen. Daarover willen we met ze in gesprek.

Het onderzoek van dr. Monique Turkenburg van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) levert een welkome update van ons beeld over hoe schoolbesturen opereren, waar zij aan hechten en hoe zij aankijken tegen hun rol in belangrijke maatschappelijke vragen. Het heeft een goed oog voor de verschillende onderwijsbestuurlijke tradities die er van oudsher in ons land zijn en doet deze recht.

Verschillen in grootte Het cijfermatige deel van het onderzoek bevestigt dat er nog steeds sprake is van een grote variëteit onder schoolbesturen. Er zijn hele grote organisaties en hele kleine en alles daartussen. Er zijn ook anno 2005 veel eenpitters in zowel het po als in het vo. Het proces van bestuurlijke schaalvergroting is weliswaar nog niet ten einde, tegelijk is het goed rekening te houden met een blijvende bestuurlijke variëteit in omvang (en bestuurlijke cultuur).

Verschillen in cultuur Dit onderzoek bevestigt dat het christelijk onderwijs ook nu nog veelvuldig uitgaat van verenigingen terwijl het rk-onderwijs nagenoeg geheel uitgaat van stichtingen - dit onderscheid van oudsher leeft kennelijk nog steeds. Anders dan in de andere richtingen zien besturen in het christelijk onderwijs ouders als de eigenaren van de school. Besturen die 'de maatschappij' aanwijzen als de eigenaar zijn sneller geneigd te beantwoorden aan algemeen maatschappelijke verwachtingen dan besturen die een nauwer omschreven achterban hebben waarmee dan ook duidelijker rekening valt te houden.   Verschillen in tempo Het onderzoek maakt ook duidelijk dat besturen weliswaar bezig zijn met het op orde brengen van hun governance, maar dat het om dat goed te doen eerst nodig is dat er andere zaken afgerond zijn. Zo zien we dat in het voortgezet onderwijs besturen gerichter met hun governance bezig zijn dan hun collega's in het po die op dit moment nog volop in de weer zijn met de invoering van de lumpsumbekostiging - iets wat het vo al jaren achter de rug heeft. Dat tempoverschil doet ertoe.

Maatwerk nodig Gezien de grote bestuurlijke variëteit en de tempoverschillen tussen sectoren en binnen sectoren vinden we het verstandig als de overheid terughoudend is in het stellen van generieke eisen aan de inrichting van de governance van onderwijsorganisaties. Ook de Onderwijsraad heeft hier in het verleden bij herhaling op gewezen.

Dit onderzoek van het SCP bevestigt opnieuw dat de variëteit onder besturen een variëteit in governance-oplossingen meer dan gewenst maakt. De overheid zou wat ons betreft ook terughoudend mogen zijn met het verplicht stellen van allerlei governancepraktijken, zoals gedetailleerde regels over horizontale verantwoording en eisen aan intern toezicht.

Bestuurlijke vernieuwing kost tijd en vergt maatwerk. Besturen bepalen daarin hun eigen tempo en hun eigen prioriteiten.

Download N.B. Na downloaden is alleen enkelvoudig afdrukken voor persoonlijk gebruik toegestaan. Doorsturen of vermenigvuldiging van het bestand alleen met toestemming van het SCP. >>Zie ook: www.scp.nl

 

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs