U bent hier

Ouders geven school een dikke 7 als rapportcijfer

Ouders met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs belonen de kwaliteit van hun school met een ruime 7. Dit blijkt uit de tiende editie van de Onderwijsmeter, die het instituut ITS in opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft samengesteld. Burgers in het algemeen zijn minder positief over het onderwijs, zij geven een mager zesje.

Ouders met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs belonen de kwaliteit van hun school met een ruime 7. Dit blijkt uit de tiende editie van de Onderwijsmeter, die het instituut ITS in opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft samengesteld. Burgers in het algemeen zijn minder positief over het onderwijs, zij geven een mager zesje.

De waardering wijkt niet veel af van voorgaande jaren en ook het forse verschil tussen wat ouders en burgers vinden is constant. Wel is er bij ouders met kinderen op de basisschool sprake van een iets lager rapportcijfer, dat daalde van 7,8 naar 7,5. Ouders met kinderen op vmbo, havo en vwo geven het cijfer 7,3.

Dat de ouders aanzienlijk positiever zijn dan hun overige landgenoten is volgens de onderzoekers toe te schrijven aan het feit dat ouders hun oordeel baseren op hun directe ervaringen. Opvallend is het volgens de onderzoekers dat de waardering van het onderwijs stabiel is in het licht van 'alle kritische publiciteit over het onderwijs'.

Ouders zijn dus door de bank genomen tevreden, wijst de Onderwijsmeter uit. Er is volgens hen genoeg persoonlijke aandacht voor de kinderen, en ze vinden dat ze als ouder voldoende bij de school betrokken worden. Hun kinderen gaan met plezier naar school en ze voelen er zich veilig.

Uit de Onderwijsmeter komt ook naar voren waar ouders en burgers zich zorgen over maken. Dat zijn het lerarentekort, de vakbekwaamheid van leraren en lesuitval. Ook zou er volgens het onderzoek, waar bijna tweeduizend mensen voor ondervraagd werden, meer aandacht moeten zijn voor normen en waarden, sociale vaardigheden en omgangsnormen. Verder hechten ze eraan dat er ruime aandacht is voor het ontwikkelen van basisvaardigheden (rekenen, schrijven en lezen).

De onderzoekers maken, alle cijfers overziende, wel een kanttekening bij de uitkomsten van de Onderwijsmeter 2008. "Het lijkt wel alsof burgers en ouders willen zeggen: 'het onderwijs van mijn kind is goed, maar het onderwijs van ons land baart me zorgen'. Het is opvallend dat zowel burgers als ouders veel van het onderwijs verwachten. Ze noemen spontaan een breed scala aan onderwerpen waar het onderwijs volgens hen aandacht aan zou moeten besteden".

Minister Plasterk ziet in de resultaten van de Onderwijsmeter een aansporing om met zijn beleidsagenda voortvarend door te gaan, schrijft hij aan het parlement.

Download

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs