U bent hier

Ouders erg tevreden over Nederlands schoolaanbod

De zomervakantie is voorbij, de scholen starten weer. Ruim 350.000 leerlingen starten op hun nieuwe school: zij beginnen aan po of vo. Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Verus en VGS blijkt dat ouders in overgrote meerderheid (zeer) tevreden zijn over de scholen waar zij uit kunnen kiezen. Verus-voorzitter Wim Kuiper heeft het onderzoeksrapport dinsdag overhandigd aan staatssecretaris Dekker.

Dekker wil dat er meer soorten scholen komen waar ouders uit kunnen kiezen dan er nu al zijn. Hij vindt dat het aanbod van scholen niet past bij wat de samenleving vraagt. Daarom heeft hij het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen ingediend. Maar uit onderzoek blijkt dat maar liefst 85% van de ouders in het primair onderwijs, en 83% van de ouders in het voortgezet onderwijs, (zeer) tevreden is met het schoolaanbod waaruit zij kunnen kiezen. 

Genoeg te kiezen

De meerderheid van de ouders die een schoolkeuze gaan maken of een schoolkeuze hebben gemaakt, vindt dat scholen waar zij uit kiezen onder meer goed scoren op sfeer, afstand, veilige buurt, kwaliteit, schoon, goed en net gebouw, aandacht voor leerprestaties, aandacht voor sociale vaardigheden en aandacht voor creatieve vakken. Veel van deze aspecten hangen nauw samen met de identiteit van een school, vinden Verus en VGS.

Dit vinden ouders (on)belangrijk

Deze aspecten scoren ook goed wanneer aan ouders wordt gevraagd wat zij van belang vinden bij hun schoolkeuze. Bij het onderwerp 'veel aandacht voor geloof en levensbeschouwing’ zien we dat 26% in het PO en 40% in het VO echter aangeeft dit (heel) onbelangrijk te vinden. Deels zal het hier gaan om ouders die kiezen voor openbaar onderwijs. Anderzijds, gezien de grote algehele tevredenheid van ouders over het schoolaanbod en de school, betekent dit dus dat confessionele scholen uitstekend in staat blijken in te spelen op een diverse doelgroep.

Blij met de gemaakt keuze

Als ouders eenmaal voor een school gekozen hebben, geeft maar liefst 92% aan (zeer) tevreden te zijn over de uiteindelijke gekozen school voor hun kind; dit geldt voor zowel ouders in het PO als voor ouders in het VO. In het PO geven slechts enkele ouders aan (zeer) ontevreden te zijn over de uiteindelijke schoolkeuze (1%), in het VO is dit 2%. 

Schoolbezoek geeft de doorslag

Bij het maken van een schoolkeuze zien we in zowel het basis- als voortgezet onderwijs dat ouders en leerlingen vooral een bezoek aan de school zelf gebruiken als informatiebron. Ook vrienden, familie en kennissen vormen een belangrijke bron. In veel mindere mate maken ouders gebruik van de website van de Onderwijsinspectie of scholenopdekaart.nl. 

De uitslag van het onderzoek van TNS NIPO sluit aan bij onderzoek van Verus uit 2013 naar schoolkeuzemotieven van ouders. Daaruit bleek dat niet zozeer rationele argumenten voor ouders de uiteindelijke doorslag geven bij schoolkeuze, maar meer ‘of het goed voelt’.

Beeld Gerard L. Fordschool

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs