U bent hier

Oud-inspecteur: ‘Schaf niet de eindtoets af, maar wel de verplichting die af te nemen’

Foute toetsadviezen leidden twee weken geleden tot onrust bij ouders, leerlingen en scholen. dr. Henk van der Weijden, toezichthouder bij een onderwijs- en opvangorganisatie, onderwijspedagoog en oud-onderwijsinspecteur ziet een logische oplossing om alle problemen rond de (eind)toetsing op te lossen: geen wettelijke verplichting meer.

Als lid raad van toezicht bij Blosse (27 basisscholen en kindercentra in Noord-Holland) heeft Van der Weijden regelmatig contact met scholen en ouders. Hij zag dus tot welke onrust de fout rond de eindtoetsuitslagen leidde.

Een aantal belangrijke onderwijsorganisaties heeft de Minister van OCW de afgelopen maanden geadviseerd over de verdere voortgang van de eindtoetsbasisonderwijs in het kader van een evaluatie van de wet over de eindtoetsing die binnenkort afgerond wordt, weet de oud-inspecteur. “Deze adviezen blijven altijd binnen het wettelijk kader en bestendigen de huidige situatie.” Maar Van der Weijden pleit voor een meer kritisch geluid. Hij ziet twee oplossingen voor de problemen rondom de eindtoets.

Vertrouwen in de beroepsgroep

“Beschouw de handelingen van leraren met betrekking tot de (eind)toetsing als een onderdeel van het didactisch proces”, bepleit Van der Weijden. De eindtoets is een onderdeel van de taak van de onderwijskundige professionals, de leraren / de schoolteams. “Zij maken uit òf, wanneer en hoe er getoetst wordt. Alles is afhankelijk van de doelen die zij stellen met het onderwijs. Er is geen enkele reden aanwezig om aan te nemen dat zij het evalueren van hun onderwijs niet kunnen. In Nederland hebben we immers hoogopgeleide en vakbekwame leraren. Vertrouwen in de beroepsgroep is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs.”

Geen toetsresultaat de school uit

En daarom moet de wettelijke verplichting worden afgeschaft om toetsen af te nemen en de eindtoetsgegevens door te geven aan de rijksoverheid (DUO/Inspectie). “Òf er dus een eindtoets afgenomen moet worden, maken de scholen zelf uit. Geen toetsresultaat de school uit is mijn motto”, legt Van der Weijden uit. “De resultaten van alle vormen van toetsing worden bekeken in de driehoek: leraar, leerling, ouders. De school maakt uit op welke gegevens zij het eindadvies baseren.”

Fundamenteel debat

De Tweede Kamer zal een fundamenteel debat over de eindtoets gaan voeren. Het initiatief daarvoor nam GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld naar aanleiding van de fouten in de eindtoetsuitslagen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs