U bent hier

Opstromen in het vo wordt gemakkelijker

Scholen kunnen met een geruster hart kinderen met een gemengd advies bij instroom uit het basisonderwijs in het hoogste niveau plaatsen. De opbrengstbeoordeling van de leerresultaten bij de doorstroom aan het einde van de onderbouw ten opzichte van het advies van de basisschool wordt verbeterd. Mocht een leerling toch terechtkomen in het laagste niveau van het basisschooladvies, dan wordt de school niet meer gestraft bij de inspectiebeoordeling. Verus juicht dit toe. 

Positieve prikkel

In het huidige model krijgt een leerling met bijvoorbeeld een advies havo/vwo die in leerjaar 3 op het havo komt, nu in de berekening een score -0,5 punt. Komt deze leerling in leerjaar 3 op het vwo, dan krijgt deze in de berekening een score +0,5. De Kamer is nu gevraagd te oordelen over het nieuwe model. Daarin wordt een leerling met bijvoorbeeld een advies havo/vwo die in leerjaar 3 op het havo komt, neutraal meegeteld in de berekening, score nul. Komt deze leerling in leerjaar 3 op het vwo, dan krijgt deze in de berekening een score +1. Dat levert een positieve prikkel op voor opstroom bij dubbele adviezen.

Dubbel advies

Scholen die leerlingen met een dubbel advies kansen bieden en hen in de hoogste schoolsoort plaatsen, zullen niet meer een negatieve score krijgen als de leerlingen in het derde jaar in de lagere schoolsoort zitten. Hierbij geldt wel dat de normering van de indicator uitgaat van een minimaal aantal leerlingen dat in leerjaar 3 op het vwo terecht komt. Het is dus niet zo dat een school leerlingen met een dubbel advies havo/vwo simpelweg op het havo kan plaatsen, zonder dat dit consequenties heeft. Een risicomijdende school die leerlingen geen kansen biedt, haalt voor deze indicator een onvoldoende. In een kwaliteitsonderzoek kan de inspectie vervolgens beoordelen of deze school leerlingen tekort doet. Negatieve gevolgen door scholen af te rekenen op afstroom worden op deze manier sterk verminderd. Staatssecretaris Sander Dekker komt met beleidsvoorstellen tegemoet aan moties uit de Kamer.

Onduidelijk

Verus vindt dat onduidelijk blijft wat de beoordeling +1 bijdraagt aan het belonen van de kansen die een school biedt. Is aantoonbaar dat een school leerlingen beter aanzet om het hoogste niveau te behalen als zij aan het einde van de onderbouw daarvoor beloond worden?

Een school kan beter beleid maken door de leerlingen met een gemengd advies uit het basisonderwijs bij aanvang van het voortgezet onderwijs in een (brede) klas met het hoogst haalbare niveau te plaatsen.

Verschil SE en CE

De tweede ingrijpende verandering in het voorstel van de staatsecretaris is om voortaan het verschil tussen Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) uit de beoordeling van de inspectie te laten. Evenals de verbetering van de doorstroomregels juichen wij deze wijziging toe. Dit is een logische stap nadat het CE verplicht gemiddeld een voldoende moet zijn. Beide beleidsvoorstellen vormen een positieve wending in het beleid.

Geen examenoefening

De trend van de laatste jaren om het SE te gebruiken als een soort examenoefening kan nu worden gekeerd. Scholen bieden leerlingen veel meer aan dan de centraal geëxamineerde cognitieve vakken. Deze elementen, veelal gericht op brede vorming en allerlei vaardigheden, sluiten aan bij de onderwijsvisie van de school. Het is goed als scholen het belang van deze elementen tot uitdrukking kunnen brengen door ze te examineren in het SE.  Door scholen niet meer te beoordelen op het verschil tussen SE en CE krijgen zij hiervoor meer ruimte. 

 

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs